Otillåten andrahandsuthyrning eller lovlig inneboendesituation

2016-03-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Bor i en trerumslägenhet (hyresrätt).i Linköping.Jag har nu 2st inneboende som skrivit sig hos mig..Det ena är min lillebror och det andra är en god vän.Nu har hyresvärden sagt han tänker vräka mig pga detta.Han anser det är andrahandsuthyrning (vilket det ej är).Jag är skriven på denna adress, men fått jobb i Göteborg o bor inneboende där under veckorna och åker hem på helger( typ torsd-sönd) och i bland fredag-måndag.Mina möbler står kvar i lägenheten.Mina inneboende har avtal med mig ;Bredband, ström o div andra delar)Har jag rätt att ha mina inneboenden eller har huresvärden rätt att vräka mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyra av lägenhet regleras i Jordabalken (JB) 12 kap. De tillämpliga paragraferna för andrahandsuthyrning är 39-41 §§ samt i viss mån 42-43 §§

En hyresgäst får inte hyra ut/upplåta lägenheten i andra hand utan värdens tillåtelse enligt JB 12:39. Viktigt för bedömningen om det är en upplåtelse i andra hand eller en inneboendesituation är om lägenheten upplåtits för ”självständigt brukande”. För att avgöra om det är självständigt brukande tittar man på olika faktorer, men det är främst frågan om hyresgästen (Du, i det här fallet) fortfarande brukar lägenheten som bostad och den du hyrt ut till/inhyser inte kan råda över bostaden själv. Dessa olika förhållanden brukar i juridiska termer kallas för total sublokation i det fall bostaden upplåts för självständigt brukande, och partiell sublokation i det fall hyresgästen inhyser en utomstående som inneboende.

Två domar från Högsta domstolen, NJA 2001 s. 241 I och II agerar vägledning för vad som ska ses som ”självständigt brukande”. Dessa mål gällde bostadsrätter, men regleringen är så pass lik situationen i hyresrätter att det fortfarande bör vara tillämpligt i hyresrättssituationer. I det första målet ansåg HD att hyresgästen hade rätt att självständigt nyttja lägenheten och bedömde upplåtelsen som total sublokation. Visserligen hade ägaren vid ett par tillfällen vistats i lägenheten men detta först efter att ha fått tillåtelse av hyrestagaren. Utgången blev den motsatta i det andra målet. HD ansåg att eftersom ägaren bl.a. övernattade i lägenheten någon gång i månaden och vid dessa tillfällen utnyttjade dels köket , dels ett undantaget rum, kunde inte hyresgästen anses ha haft självständig nyttjanderätt till lägenheten.

Om situationen bedöms som en upplåtelse i andra hand kan hyresrätten gå förbrukad enligt JB 12:42 p. 3, om inte hyresgästen vidtar rättelse utan dröjsmål eller söker tillstånd för andrahandsuthyrning hos Hyresnämnden enligt JB 12:40.

Skulle det inte vara fråga om en andrahandsuthyrning utan istället inneboende kan hyresvärden ändå komma med en anmärkning om de inneboende enligt JB 12:41 innebär men för hyresvärden. Gäster i en hyresgästs hem får alltså inte störa grannar och dylikt och det är hyresgästens ansvar att se till att det inte blir några störningar.

Min samlade bedömning av din situation som du beskriver den och med tanke på hur regelverket ser ut är att det inte är fråga om en andrahandsupplåtelse utan istället en tillåten partiell sublokation av lägenheten. Nu har din hyresvärd ändå anmärkt och vill att hyresrätten ska förverkas. Försök att återigen ta kontakt med din hyresvärd och förklara att du anser att det rör sig om inneboenden och inte andrahandsuthyrning och se om ni kan komma överens. Fungerar inte det bör du vända dig till Hyresnämnden med ditt ärende. Behöver du hjälp med något av detta är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister här på Lawline genom att använda dig av länken till höger på sidan.

Vänliga hälsningar,
Emma Modig
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (658)
2021-03-05 Har man rätt att hyra ut bostad i andra hand under fängelsevistelse?
2021-02-28 Hyresvärdens ansvar vid brister
2021-02-28 Får bostadsrättsmedlemmar rapportera om misstänkt andrahandsuthyrning?
2021-02-27 Uppsägningstid otillåten andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (89961)