Otillåten andrahandsuthyrning av hyresrätt

2015-05-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo bor i andrahand i hans mammas lägenhet. Registrerat och lagligt. Hyresvärden har nu från ingenstans skickat ett vräkningsbrev till hans mamma där det står att de härmed säger upp förstahandskontraktet för att min sambo bott olagligt i lägenheten och vi ska vara ute inom tre månader. Vad har vi för rätt att fighta honom? Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom frågan gäller ett hyresförhållande så blir reglerna i 12 kap. Jordabalk (1970:994) tillämpliga.

Huvudregeln är att hyresgästen inte får utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande (12 kap. 39 § jordabalken). Av 40 § i samma kapitel följer ett viktigt undantag från denna huvudregel. Undantaget innebär att en hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. De skäl som kan ligga till grund för ett beviljat tillstånd är bl.a. hyresgästen på grund ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller särskilda familjeförhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Det är dock oklart vad du menar med ’’ registrerat och lagligt’’ men om din sambos mamma har hyrt ut lägenheten till er utan att ha erhållit hyresvärdens samtycke, kan det mycket väl vara så att ert andrahandshyresförhållande inte skyddas av lagen, under förutsättning att det inte föreligger ett beviljat tillstånd från hyresnämnden.

Så fort hyresvärden fått vetskap om att en hyreslägenhet hyrs ut i andrahand utan dennes samtycke har värden två månader på sig att begära att förstahandshyresgästen (din sambos mamma vidtar rättelse. ’’ Vräkningsbrev’’ som du nämnt i frågan kan mycket väl innebära en sådan uppmaning att vita rättelse (12 kap. 42 § p.3 och 43 § JB).

Om det varken föreligger ett giltigt samtycke från hyresvärden eller ett tillstånd från hyresnämnden, kan hyresrätten (din sambos mammas hyresrätt) förverkas om din sambos mamma inte vidtar rättelse utan dröjsmål eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad.

Det återstår således följande alternativ för att kunna rädda situationen:

1. Din sambos mamma omedelbart ansöker om tillstånd hos hyresnämnden och får sin ansökan beviljad. Detta alternativ kan rädda både förstahands – och andrahandskontraktet. 2. Din sambos mamma omedelbart vidtar rättelse, vilket innebär att du och din sambo är tvungna att flytta ut omgående. Detta alternativ kan enbart rädda förstahandskontraktet. Detta svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, och om du behöver vidare rådgivning rekommenderar jag att ringer in till vår rådgivningscenter så att de kan slussa vidare ärendet till en av våra erfarna jurister.
Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll