Otillåten andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2018-10-07 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vad menas med förverkande av bostadsrätt, då en bostadsrättsförening inte fått uppgift om att en lägenhet har hyrts ut i andra hand?Blir bostadsrättsinnehavaren tvungen att sälja sin lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad som menas med förverkande av bostadsrätt när bostadsrättsinnehavaren utan samtycke hyrt ut bostadsrätten i andra hand. Därefter kommer jag att förklara vad som händer om bostadsrättsinnehavaren vidtar respektive inte vidtar rättelse efter bostadsrättsföreningens tycke. Slutligen kommer jag att redogöra för om bostadsrättsinnehavaren blir tvungen att sälja lägenheten.

Vad menas med förverkande av bostadsrätt vid otillåten andrahandsuthyrning?

När bostadsrättsinnehavaren missköter sig riskerar denne att bli uppsagd av bostadsrättsföreningen, dvs. bostadsrätten förverkas. Vid otillåten andrahandsuthyrning av en bostadsrätt anses bostadsrätten förverkad och bostadsrättsföreningen har då rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning (7 kap. 18 § punkt 2 Bostadsrättslagen).

Vad händer om bostadsrättsinnehavaren vidtar rättelse?

Om rättelse sker innan föreningen har sagt upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning, eller om föreningen inte inom två månader från dagen då den fick reda på otillåtna andrahandsuthyrningen, har sagt åt bostadsrättsinnehavaren att vidta rättelse, får bostadsrättsinnehavaren ha kvar lägenheten (7 kap. 21 § Bostadsrättslagen). Rättelse kan ske i form av att ansökan om tillstånd beviljas eller andrahandsuthyrningen upphör.

Vad händer om bostadsrättsinnehavaren inte vidtar rättelse?

Om bostadsrättshavaren efter tillsägelse inte vidtar rättelse, dvs. ansöker om tillstånd till andrahandsuthyrning och får det godkänt eller upphör med andrahandsuthyrningen, så kan bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren (7 kap. 20 § första och andra stycket Bostadsrättslagen). Detta innebär att bostadsrättsinnehavaren måste flytta från bostadsrätten.

Om bostadsrättsinnehavarens rätt till bostaden sägs upp får bostadsrättsinnehavaren som huvudregel bo kvar i lägenheten till och med det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader efter uppsägningen (7 kap. 24 § andra stycket Bostadsrättslagen).

Blir bostadsrättsinnehavaren tvungen att sälja sin lägenhet?

Om bostadsrätten blir förverkad pga. att bostadsrättsinnehavaren hyr ut den i andra hand utan tillstånd kommer Kronofogden sälja bostadsrätten genom tvångsförsäljning (7 kap. 30 § Bostadsrättslagen). Överskottet vid försäljningen går till bostadsrättsinnehavaren efter att avdrag gjort för kostnaderna för försäljningen, dvs. förrättningskostnader.

Om ni vill veta mer om tvångsförsäljning av bostadsrätt kan ni läsa mer på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Vänligen,

Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (850)
2019-03-21 Bostadsrättsförenings rätt att kräva namn och personnummer från inneboende
2019-03-16 Möjligt att poströsta vid bostadsföreningsstämma?
2019-03-09 Giltighet av bostadsrättsförenings stadgar
2019-03-08 Kan grannen stämmas för störande rökning i mark- och miljööverdomstolen?

Alla besvarade frågor (66981)