Ospecificerade fakturor

2020-04-13 i Fordringar
FRÅGA
Får fakturor av Hudiksvalls kommunen som man inte kan härleda. De nekar specifikation. Beloppen går inte att härleda.Har klagat ett flertal ggr. Svar: Detta får du vänja dig vid. Jag vill inte betala fakturor som jag inte vet vad de innehåller.Vad gör man?Har hört något om att man - för att skydda sig - kan sätta in pengar på spärrat konto. Vad är detta? Hur gör man? Skall jag göra detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är en faktura?

För att komma fram till vad som är lämpligt att göra i fall som detta så är det viktigt att man kommer ihåg vad en faktura är i teorin. En faktura är bevis på en s.k. enkel fordring, och utgör i sig inget mer än ett bevis på denna fordrings existens. Fakturor regleras analogt av Skuldebrevslagens första och tredje kapitel.

När man får ett betalningskrav riktat mot sig, så som du har i det här fallet, har man två alternativ. Antingen accepterar man och betalar, eller så invänder man mot betalningskravet.

Invändning mot betalningskrav

Det du vill göra är det sistnämnda, en invändning. När en sådan görs måste den som gjort betalningkravet visa att fordran är giltig, vilket inte kommunen verkar vilja göra. I så fall kan du hävda att du inte vet vad det är du betalar för, och saknar därför anledning att betala. Då är det upp till dem att visa att du ska betala.

Hur invänder jag i praktiken?

Det som kommer att ske i praktiken när detta händer är att kommunen kommer vända sig till Kronofogden för att få pengarna. Hos dem kan man anmäla att man invänder mot betalningskraven. Du kan kontakta Kronofogden så fort du har fått kravbrevet från dem. Då kommer Kronofogden att får en domstol att utreda situationen, och meddela vem som har rätt.

Spärrat konto

Har Kronofogden och domstolen kommit fram till att du är betalningskyldig kan de komma åt dina bankkonton för att driva in skulderna. Konton som inte går att driva in skulder från är inte möjliga att öppna i Sverige.

De kan inte driva in de pengarna som du har sparat ihop i din allmänna pension, men dessa pengar kan inte heller du komma åt innan pensionen, och då också bara så som pensionsmyndigheten tillåter.

____________________________________________

Om du har fler frågor får du gärna vända dig till oss igen

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?