Oskiftat dödsbo

2019-12-04 i Sambo
FRÅGA
Jag och min sambo har bott tillsammans i 35 år. Vi bor i en bostadsrätt. Vi har 3 gemensamma barn, inga särkullsbarn finns. Nu har min sambo avlidit och ett arvskifte ska göras. De tre barnen har rätt att få ut sina delar efter mamman. Min fundering är (barnen vill att jag bor kvar i lägenheten, yngsta dottern som är 19 år bor fortfarande hemma, de övriga 2 i egna lägenheter). Kan man skriva ett kontrakt mellan mig och barnen som reglerar detta? att jag bor kvar i orubbat bo och att de väntar med att ta ut sin arvslott efter mamma? Alla 3 har samma uppfattning.
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta dels hur du ska göra för att behålla lägenheten, men även om det är möjligt att inte rubba dödsboet och sammanleva med det oskiftat.

Generellt så har inte sambos några arvrättigheter vid bortfall av partner. Däremot, när en sambo dör har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § (här) och 18 § SamboL (här). Det innebära att den egendom som räknas som samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne.

Det innebär att ett sätt att få lägenheten i din ägo är att helt enkelt vid bodelningen skriva över det på dig i utbyte mot andra ägodelar värda lika mycket. Det för dock med sig att resten av arvet går till barnen enligt huvudregeln i 2:1 ÄrvB.

För att besvara frågan om orubbat bo så måste vi titta i kap 24 ärvB.

Reglerna innebär att om alla parter är överens så behöver inte dödsboet skiftas. det innebär att ni kan bestämma att inte utföra arvet, så länge ni alla är överens.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98671)