Oskiftat dödsbo

Hej

Mannen i äktenskapet avled februari 2017. Bouppteckningen har godkänts. Ensam Dödsbodelägare var efterlevande maka. Något arvskifte till efterlevande make har inte skett. Nu har efterlevande make avlidit. Ska den oskiftade delen efter den först avlidna maken redovisas i bouppteckningen för den nu avlidna makan eller hur gör man? Det finns två barn som kommer att ärva.

I den godkända bouppteckningen för den avlidna mannen gjordes en felaktig beräkning av värdet för en bostadsrätt. Vid beräkningen användes bostadsrättens andel i föreningens förmögenhet och inte marknadsvärdet. Ska en tilläggsbouppteckning upprättas eller är det tillräckligt att det görs rätt i bouppteckningen som ska upprättas för den nu avlidna makan?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp din totala fråga i de två frågeställningarna som du har. Längst ned finner du en sammanfattning samt en rekommendation över hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Ska det oskiftade dödsboet redovisas i bouppteckningen för den nu avlidna makan?

När en make/maka avlider och det finns en efterlevande make/maka först en bodelning göras mellan makarna. Sedan ska dödsboet skiftas. Detta för att kunna veta hur stor del av den efterlevande makens tillgångar som utgör arv/kvarlåtenskap från den först avlidna. Har man gemensamma barn har barnen rätt till ett s.k. efterarv från den först avlidna när den andra maken också avlider. Detta gör att arvet som de två barnen ska få ska komma ifrån båda makarna och inte endast den sist avlidna maken.

I praktiken är får dock barnen allt, så länge det inte finns ett testamente, vilket gör att det egentligen inte spelar någon roll om man räknar ut hur stor del av arvet som utgör arv från den först avlidna resp den sist avlidna. Allting ska ändå till barnen under förutsättning att det inte finns något testamente. Finns det testamente är det viktigare att boet från den först avlidna först skiftas så att barnen får så mycket som de har rätt till enligt den legala arvsordningen – ett testamente ska inte kunna inkräkta på barnens rätt till deras laglott.

För att allting ska gå helt rätt till så bör boet efter den först avlidna skiftas så att dödsboet kan avslutas. Därefter ska den nu avlidna makans bo utredas och skiftas. Det finns inga begränsningar i hur länge ett dödsbo kan stå som oavslutat, men det är ändå en rekommendation att att upplösa dödsboet nu dels eftersom beskattningen av dödsbon skärps från och med det fjärde året efter dödsåret.

Tilläggsbouppteckning eller räcker det med att rätta till felet i bouppteckningen i den sist avlidnas dödsbo?

Fel i en bouppteckning måste rättas till. Däremot, fel i form av att en egendom värderats för lågt utgör normalt inte grund för en tilläggsbouppteckning. Detta enligt rättsfallet NJA 1981 s 300. Felet kan alltså normalt rättas till i efterhand genom att man gör rätt i den sist avlidnas bo.

Huruvida man i vanliga fall kan rätta till felet nu i efterhand eller behöver genomföra en tilläggsbouppteckning beror på om bouppteckningen redan är registrerad. Har den hunnit registreras hos Skatteverket så behöver man göra en tilläggsbouppteckning. Har den inte hunnit registreras så räcker det med en komplettering.

Sammanfattning och rekommendation

Vad gäller det oskiftade boet så kvittar det i praktiken om ni väljer att redovisa det samt skifta det boet, innan boet efter den nu avlida utreds och skiftas. Detta för att kunna avsluta de båda dödsbona samt för att få ett korrekt avslut på det hela.

Vad gäller de felaktiga uppgifterna i den först avlidnas dödsbo så utgör de som sagt normalt inte grund för en tilläggsbouppteckning. Istället kan ni göra rätt i den nu avlidnas bo. Är däremot den först avlidnas bo inte registrerat hos Skatteverket kan ni genom en rättelse ändra det i den först avlidnas också.

Behöver ni hjälp med bouppteckningarna, att skifta arven eller att göra en tilläggbosuppteckning/kompettering så kan vår byrå hjälpa er. Hör i så fall av er på min mail nedan så hänvisar jag er vidare.

Hoppas ni har fått svar på er fråga!

Är det något i svaret som ni inte förstår är ni varmt välkomna att höra av er till mig på cornelia.najafi@lawline.se så reder vi ut det hela!

Lycka till.

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”