Oskäligt pris vid köp av tjänst

FRÅGA
Hej ! Jag har bokat en rörmokare som skulle koppla tre ackumulatortankar till min ved panna. Eftersom jag var nöjd med första jobbet han gjorde, avtalade vi inte något pris på hela jobbet utan jag räknade att det inte skulle kosta mig skjortan. Han kom med en annan kille som hjälpte honom och när det gäller tid, så var det rimligt. Det jag inte accepterar är materialkostnaden som är inte alls rimligt. Har kollat varenda material han har skrivit i fakturan och hittat exakt samma material (samma artikelnummer) till humana priser, inklusive moms och frakt. Efter att ha räknat ihop materialet, har jag lagt 15% påslag på materialet jag har hittat på nätet och kommit till 10.000 kr. Han tar 16.000 kr, inklusive moms, samt rabatt på 15%. Nu har jag bestridit fakturan på materialdelen men undrar hur det kommer att gå till om företaget inte vill gå med bestridandet? Det står i lagen att om ingen pris är avtalet så ska det vara ett skäligt pris, men vem sätter det skäliga priset ? Är priset jag hittat på internet + 15 % påslag skäligt ?
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör köp av en tjänst mellan en privatperson och en näringsidkare (företaget) regleras i konsumenttjänstlagen.

Gällande materialvalet:

Vid tjänster så har näringsidkare en skyldighet att utföra arbetet fackmässigt. Det betyder att de ska utföra tjänsten på ett sådant sätt så de svarar upp till de förväntningar man kan ha av tjänsten med tanke på vad man avtalat. Konsumenttjänstlagen stadgar också att man det är näringsidkaren som ska tillhandahålla materialet som behövs för att utföra tjänsten (om annat inte är avtalat). I skyldigheten att utföra tjänsten fackmässigt ligger det också skyldighet att vid val av material så ska man se till kundens behov och inte välja det dyraste materialet om det inte finns ett behov för tjänstens utförande. Näringsidkaren har också en skyldighet att samråda med kunden och ta tillvara på kundens intressen och behov.

I ditt fall hade ni inte avtalat om något pris vilket betyder att näringsidkaren inte översteg någon budget när det använde materialet i fråga, dock om det stämmer som du säger att materialet är väldigt mycket dyrare än vad andra leverantörer tar för samma saker kan priset inte anses som skäligt. Vad som är ett skäligt pris bedöms från fall till fall, bedömningen utgår från vad liknande material och tjänster från andra leverantörer kostar. Är priset oskäligt högt kan du hävda att tjänsten inte utfördes fackmässigt samt att näringsidkaren inte har tagit tillvara på ditt intresse som kund. (Är du vidare intresserad se 4 § och 36 § konsumenttjänstlagen)

Gällande innehållande av betalning av faktura:

Har näringsidkaren inte utfört tjänsten fackmässigt och inte tagit tillvara på dina intressen så föreligger det fel i tjänsten och påföljder kan göras gällande. En påföljd av fel i tjänst är att kunden har rätt att hålla inne betalningen. Innan en påföljd görs gällande måste kunden reklamera till näringsidkaren, alltså tala om att den inte tänker betala den delen av fakturan och varför.

Du har alltså rätt att hålla inne betalning tills prisavdrag sker på grund av fel i tjänsten om du kan visa på att företaget har tagit utfört fel i tjänst.

(Om du är vidare intresserad se 9 § , 16 §, 19 § och 21 § konsumenttjänstlagen).

Oskäliga avtalsvillkor:

Skulle villkoret om prismaterialet vara för högt men det anses inte föreligga fel i tjänst kan du jämka priset till ett skäligt pris med avtalslagens regler (36 § avtalslagen).

Sammanfattning:

Du har alltså rätt att hålla inne betalningen på fakturan om det föreligger fel i tjänst. Skulle en domstol bedöma att det inte föreligger fel i tjänst med att priset fortfarande är oskäligt högt kan priset jämkas till ett skäligt pris. Vägrar företaget att sätta ner priset måste du ta tvisten till en domstol där de kommer göra en bedömning gällande skäligheten på priset.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?