FrågaAVTALSRÄTTAvtal06/02/2018

Oskäligt avtalsvillkor med dansskola

Hej. Min dotter dansar på en skola där klassen är bindande för ett läsår höst/vår, dvs tackar man ja till att gå höstterminen har du även tackat ja till att gå vårterminen. Kursavgiften betalas terminsvis. Avanmälan skall göras skriftligt per e-mail eller post. Det star att avanmälan fore kursstart debiteras en administrative avgift men om avanmälan sker efter kursstart är man skyldig att erlägga full avgift (båda terminer). Vi flyttade ort vid årsskiftet vilket jag glömde att informera dansskolan om innan vårterminens kursstart. När jag nu fick fakturan utav skolan så informerade jag att vi flyttat till annan ort.

På fakturan står det "Avbryter du kursen pga sjukdom styrkt med läkarintyg, eller avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning du inte kunder förutse - återbetalas kursavgift dör del av kurs du ej kunnat utnyttja". Skolan sager dock nu att jag måste betala hela vår terminsavgiften (3500 kronor) eftersom jag glömde informera om får flytt. Stämmer detta??

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Avtalsinnehållets giltighet

Du som privatperson har slutit ett avtal med en dansskola, vilket betyder att du i det här läget är konsument och skolan näringsidkare. Som konsument är du ett av de bäst skyddade rättssubjekten i vårt rättssystem och lagen är tvingande till din fördel. Inskränkningar i avtalsrätten förekommer främst eftersom man vill skydda svagare avtalsparter, såsom konsumenter. Avtalet kan fortfarande vara gällande men utifrån de tvingande rättsreglerna, alltså kommer avtalets innehåll att ändras på de punkterna där avtalet kan anses vara lagstridigt – alltså där avtalsvillkoret är oskäligt.

I ditt läge kan en domstol genom 3, 10-11 §§ Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållande, se här https://lagen.nu/1994:1512, i kombination med 36 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, se här https://lagen.nu/1915:218, jämka avtalsvillkoret på grunden att det skulle vara oskäligt. Det är inte preciserat vad som anses som oskäligt och den här bestämmelsen ger domstolarna en förhållandevis stor frihet att sätta en gräns för vilka villkor som får accepteras. Det anges däremot att konsumenter ska det tas särskild hänsyn till, det vill säga att skyddet stärks för konsumenter i den här bestämmelsen.

Meddelande efter kursstarten

Om vi utgår ifrån att avtalet är giltigt, behöver det göras en avtalstolkning. Utefter vad du har skrivit i frågan, står det ingenting om tidpunkten då du måste meddela om sjukdom, flytt eller annan omständighet. Det stå alltså inte något om att meddelande om en omständighet som gör att din dotter inte längre kan gå och dansa ska ha kommit dansskolan tillhanda innan terminen börjar. Vad som står är att den del av kursen som du inte har kunnat utnyttja kommer du att få tillbaka pengarna för.

Så som jag tolkar det här, utefter vad du har återgivit från avtalet, är att du har meddelat när du fick fakturan att ni har flyttat och vill därmed inte betala. Det finns det inget datum, eller någon bestämmelse om att du måste meddela om flytt innan terminen börjar, så då kan inte skolan kräva att du ska göra det.

Eftersom det vidare står att du ska få tillbaka pengarna för den del av kursen din dotter inte har kunnat utnyttja på grunda av, i det här fallet flytten, stärks tolkningen att meddelande inte behöver komma innan kursstarten eftersom skolan är villiga att betala tillbaka en redan inbetald avgift om meddelande om avbrott kommer mitt i terminen så länge avbrottet beror på sjukdom, flytt eller annan anledning som inte kunde förutses.

Konsumentombudsmannen

På Konsumentverket kan de ge dig vidare rådgivning samt att Konsumentombudsmannen kan ta upp ditt mål till rätten om de skulle anse sig behöva ett förtydligande av lagen i din situation, se https://www.konsumentverket.se/kontakt-och-vagledning/kontakta-konsumentverket/

Sammanfattningsvis

Som du ser kan jag inte på rak arm ge dig ett givet svar, men utifrån de premisserna som du har givit och med tanke på att det är ett konsumentförhållande, så verkar det här avtalsvillkoret inte vara helt riktigt. I din situation hade jag definitivt hört av mig till Konsumentverket/ kontaktat Konsumentombudsmannen på din ort och fått råd av dem.

Vill du få ytterligare rådgivning av Lawline kan du boka tid med en jurist för 1699 kr. ink moms här http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”