Oskälig uppsägningstid?

2018-09-17 i Avtal
FRÅGA
Hej jag hyr en stol på en nagelsalong.Uppsägningstiden är satt till 4 månader.Min fråga är om detta är juridiskt rätt då jag endast hört talas om att 3 månader brukar var det som gäller?Kan avtalet regleras eller ogiltig förklaras?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är en rent avtalsrättslig fråga vilket gör avtalslagen (AvtL) tillämplig.

Avtalsfrihet
Det generella svaret är att avtalsfrihet råder och att uppsägningstidens längd bestäms av parterna. På grund av detta finns det inget direkt lagstöd att stödja sig på för att reglera eller ogiltigförklara avtalsvillkoret i fråga. Det ska även framhållas att en djupt förankrad huvudregel i svensk rätt är att avtal ska hållas. Det innebär som utgångspunkt att man är bunden av det avtal som man har ingått.

Oskäligt villkor?
36 § AvtL anger att avtal kan jämkas om det är oskäligt med hänsyn till innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, ändrade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Att jämka ett avtalsvillkor innebär att det ändras till någonting annat som anses mer rimligt. I detta fall tror jag dock att det är svårt att jämka bindningstiden med hjälp av detta lagrum då uppsägningstiden inte sträcker sig mycket längre än vanligt.

Slutsats
Då avtalsfrihet råder på området finns det dessvärre inget lagstöd som anger att uppsägningstiden bör vara tre månader och istället för fyra. Eftersom att uppsägningstiden inte sträcker sig mycket längre än vanligt, är min slutsats att detta avtalsvillkor inte går att jämka med stöd i lag.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma hit, eller till info@lawline.se om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende.

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1078)
2019-03-20 Vad gäller när fastighetsägarna säger en sak men den allmänna principen säger en annan?
2019-03-20 Möjlighet att i efterhand ensidigt förändra avtalsvillkor
2019-03-19 Kan leasingföretaget ändra ett avtal?
2019-03-18 Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

Alla besvarade frågor (66968)