FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/09/2018

Oskälig uppsägningstid?

Hej jag hyr en stol på en nagelsalong.

Uppsägningstiden är satt till 4 månader.

Min fråga är om detta är juridiskt rätt då jag endast hört talas om att 3 månader brukar var det som gäller?

Kan avtalet regleras eller ogiltig förklaras?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är en rent avtalsrättslig fråga vilket gör avtalslagen (AvtL) tillämplig.

Avtalsfrihet
Det generella svaret är att avtalsfrihet råder och att uppsägningstidens längd bestäms av parterna. På grund av detta finns det inget direkt lagstöd att stödja sig på för att reglera eller ogiltigförklara avtalsvillkoret i fråga. Det ska även framhållas att en djupt förankrad huvudregel i svensk rätt är att avtal ska hållas. Det innebär som utgångspunkt att man är bunden av det avtal som man har ingått.

Oskäligt villkor?
36 § AvtL anger att avtal kan jämkas om det är oskäligt med hänsyn till innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, ändrade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Att jämka ett avtalsvillkor innebär att det ändras till någonting annat som anses mer rimligt. I detta fall tror jag dock att det är svårt att jämka bindningstiden med hjälp av detta lagrum då uppsägningstiden inte sträcker sig mycket längre än vanligt.

Slutsats
Då avtalsfrihet råder på området finns det dessvärre inget lagstöd som anger att uppsägningstiden bör vara tre månader och istället för fyra. Eftersom att uppsägningstiden inte sträcker sig mycket längre än vanligt, är min slutsats att detta avtalsvillkor inte går att jämka med stöd i lag.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma hit, eller till info@lawline.se om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende.

Aksinja RönnlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning