Oskälig hyra och uppsägningstider

2018-01-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej.Jag bor i en 2a (2a hand)Vi betalar 10 000kr/mån.Vi vet att grundhyran är 5916 kr.Och har räknat ut att hyran max kan ligga på ca 7300 om man räknar med alla pålägg som möbler/el osv.Dvs betalar vi för mycket.Vi har uppsägningstid på 3 mån enligt kontrakt.Vi vill flytta snarast.Så min fråga är:Gäller kontraktet även fall det är fel hyra osv alt finns det något vi kan göra för att kunna få flytta ut tidigare?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om andrahandsuthyrning varierar beroende på om ni hyr en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand.

För hyresrätter finns reglerna reglerade i Jordabalkens 12 kap som ni finner här.

Gäller ditt ärende hyra av bostadsrätt i andra hand är det istället lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") som blir tillämplig. Den finner ni här.

Uthyrning av hyresrätt i andra hand
Jag kommer nedan utgå från att ni hyr en hyresrätt i andra hand och att Jordabalkens (JB) 12 kap blir tillämpligt. JB 12 kap är som huvudregel tvingande till hyresgästens förmån vilket framgår av JB 12:1 st. 5. Detta innebär att om ni avtalat om något som står i strid med Jordabalkens tvingande bestämmelser kan ni som hyresgäst till er förmån åberopa lagregeln istället för avtalet.

Då inget framgår att ni har ingått ett hyresavtal för bestämd tid kommer jag att utgå från att ni ingått avtalet för obestämd tid (tillsvidareavtal). Tillsvidareavtal behöver sägas upp för att upphöra att gälla och ska ske vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, JB 12:3 st. 1 och JB 12:4 st. 1 p. 1.

Gäller kontraktet även fast hyran inte är skälig?
Då ni båda har kommit överens om kontraktets innehåll vid tecknandet av det, är kontraktet fortfarande gällande även fast ni senare inser att hyran är oskälig. Däremot kan ni vända er till hyresnämnden och ansöka om att få tillbaka den del av er hyra som är oskälig. Ni har även rätt att få er hyra sänkt för den fortsatta uthyrningen.

En eventuell återbetalning kan komma att bli aktuell i ert fall och gäller i sådana fall för hyror upp till ett år tillbaka i tiden räknat från den dag som ni ansökte om återbetalning hos hyresnämnden.

Länken till ansökan om återbetalning finner ni här.

Enligt hyresnämndens hemsida behöver ansökan innehålla uppgifter om:

- under vilken tid andrahandshyresgästen har hyrt lägenheten
- vilken hyra som andrahandshyresgästen har betalat
- vad som har ingått i hyran, till exempel möbler, telefon och hushållsel
- vilken hyra som andrahandshyresgästen tycker är skälig
- vilken hyra som förstahandshyresgästen har betalat till fastighetsägaren
- eventuella jämförelselägenheter som andrahandshyresgästen vill hänvisa till

Det går bra att ansöka under tiden som ni fortfarande bor kvar. Vill ni däremot ansöka i efterhand måste ni ansöka senast inom tre månader från det att ni lämnade lägenheten.

Kan vi flytta ut tidigare?
Hade ni avtalat om en kortare uppsägningstid än tre månader från början hade denna varit tillämplig för er vid en eventuell uppsägning, men inte om hyresvärden sagt upp er. Då hade ni haft tre månader då JB 12 kap är tvingande till er förmån.

Hade ni hyrt en bostadsrätt i andra hand så hade lagen om uthyrning av egen bostad blivit tillämplig där uppsägningstiden är en månad i de fall ni som hyresgäst säger upp avtalet och tre månader om hyresvärden säger upp avtalet, 3 § Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.

Då ni avtalat om tre månaders uppsägningstid får ni prata med personen som ni hyr lägenheten av för att se om ni kan komma överens om ett tidigare utflyttningsdatum och se om det även går att avtala om en kortare uppsägningstid. I det fall ni inte kommer överens om en tidigare uppsägningstid kan ni försöka hitta en annan hyresgäst som kan flytta in i ert ställe som tar över kontraktet. Däremot rekommenderar jag att ni vänder er till hyresnämnden för att rådfråga dem samt ansöker om återbetalning.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga. Om ni undrar något mer är ni välkomna att kontakta oss igen. Det går även bra att kontakta våra jurister på Lawlines Juristbyrå. För att boka tid, klicka här.

Vänligen,

Emma Furwed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?