Oskälig bodelning vid skilsmässa

2019-05-03 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min make har skiljt oss. Han dikterade i sms vad han skulle ha med sig och kom med flyttsläp. Jag sa "Okej." Han fick med sig saker + 2 st bilar med tillhörande 4-5 st uppsättningar av däck+fälgar för ca 60.000 kr och jag fick behålla resterande saker och möbler som är värderat till 30.000 kr. Nu vill han göra bodelning och kräva mig på mer pengar. Han har snällt skrivit i sms tidigare att jag fick behålla möblerna och andra saker. Nu vill han alltså ha mer pengar och skriva över sina lån och skulder på mig. Han är mycket girig efter pengarna. Hur ska jag göra och vad är mina rättigheter i detta? Vi håller på att få till ett möte att göra bodelning, men jag är rädd att han ska kräva ännu mer möbler av mig och jag står utan möbler och saker. Jag har ingen ekonomisk förutsättning att skaffa nya möbler heller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid en skilsmässa gör man en bodelning enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Makarna kan alltså komma överens själva om hur de vill fördela de tillgångar som finns i äktenskapet enligt ÄktB 9 kap. 5 §. Däremot är man inte skyldig att gå med på allt den andra parten vill. Han har heller ingen rätt att skriva över några skulder på dig utan ditt medgivande. Bodelningen ska vara skriftlig och påskriven av båda parter! Huvudregeln är att ni ska lägga ihop era gemensamma tillgångar, såsom fastigheter, sparade pengar, bilar, lösöre m.m., dra av era skulder och dela det hela på hälften.

Man beräknar bodelningen utefter de rådande förhållandena vid den tidpunkt som ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten, den så kallade kritiska tidpunkten, enligt ÄktB 9 kap. 2 §.

Båda parterna har först och främst rätt att undanta enskild egendom, vad som utgör enskild egendom hittar du i ÄktB 7 kap. 2-3 §§. Detta räknas inte in i giftorättsgodset, alltså det som ska delas mellan makarna. Man har också rätt att undanta personliga kläder, smycken och presenter enligt ÄktB 10 kap. 2 § men också personliga ersättningar såsom skadestånd.

Efter det så har vardera make rätt att räkna av eventuella skulder från giftorättsgodset enligt ÄktB 11 kap. 1 §. De resterande gemensamma tillgångarna delas sedan lika mellan makarna med hälften var enligt 11 kap. 3 §.

Det finns regler att täcka upp för de tillfällen då ena maken inte har lika stora tillgångar som den andra genom underhållsbestämmelserna i ÄktB 6 kap. 7 § 2 st. Det berättigar den ena maken underhåll för att säkerställa att ingen part ställs på bar backe.

Om du skulle behöva hjälp eller om ni inte kan komma överens så kan du ansöka om en bodelningsförrättare enligt ÄktB 17 kap. Då ansöker du till tingsrätten om en utomstående person som får sammanställa och utreda er bodelning. Kostnaden dras från giftorättsgodset.

Det ska även nämnas att det finns en jämkningsregel i ÄktB 12 kap. 1 § om förhållandet varat kortare än fem år, som finns för att skydda en starkare part vid kortare äktenskap. Det ska då vara oskäligt att dela tillgångarna på hälften och ska överlag ses som ett undantag.

Hoppas du fått svar på din fråga och hjälp på vägen!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2329)
2019-10-21 Ingår tjänstepension i en bodelning?
2019-10-21 Skilsmässa: vem har rätt till vad och hur hanteras ett kommande arv
2019-10-19 Hur ska ska skuldavräkning göras om säkerhet för skulden ställts i egendom som till hälften är enskild?
2019-10-18 Har huset förvärvats för sambornas gemensamma användning?

Alla besvarade frågor (73844)