Osant intygande

2020-04-02 i Övriga brott
FRÅGA
Att intyga något genom underskrift. Vad säger lagen om intygandet är falskt.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om vad det rör sig om för typ av brott om ett intygande är falskt. I lagen kallas detta för ett osant intygande. Osant intygande är ett brott enligt 15 kap 11 § Brottsbalken. Detta innebär att den som i ett intyg eller annan urkund har lämnat osann uppgift om han eller hon eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta enligt ovanstående paragraf.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (861)
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.
2020-11-24 Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?
2020-11-21 Är det brottsligt att försöka hindra någon från att vittna eller annars sabotera en rättsprocess?

Alla besvarade frågor (86527)