Osannolikt att ett foruminlägg har upphovsrätt bara p.g.a personliga inslag

2017-11-24 i Immaterialrätt
FRÅGA
Upphovsrätt gällande foruminlägg. Jag förstår det där med verkshöjd att det ska vara nåt eget. På forum, om inläggen är allmänt hållna så är det inte verkshöjd, tex hur man byter däck, men om man skriver nåt personligt. Tex hur det var när mormor dog eller om man varit utsatt för brott av nåt slag så borde det väl ha verkshöjd och vara skyddat enligt upphovsrätten för sannolikt så skriver inte två personer likadant när det gäller personliga saker. Även om flera har råkat ut för samma sak så blir det ju skillnader. Ett exempel att man blivit påkörd och enda skadan var att man bröt en nagel. Påkörd kan vem som helst bli, men skadan är sannolik unik. Med tanke på den unika skadan så borde väl berättelsen ha verkshöjd. Så frågan är väl vart går gränsen för att inlägg på forum ska vara upphovsrättsskyddade. Jag har läst bland era andra frågor och hittar både för och emot vad som faller inom upphovsrätt så därför jag skriver.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

EU-domstolens uttalande om verkshöjd
Verkshöjd eller originalitet är ett omtvistat begrepp inom upphovsrätten. Enligt EU-domstolen måste ett verk vara "upphovsmannens egen intellektuella skapelse" för att ha verkshöjd, det innebär t.ex. att ett verk inte behöver ha någon kvalitet för att vara ett verk. Dessutom är det viktigt att minnas att ett verk kan ha mindre upphovsrättsligt skydd om det har en låg grad av originalitet/verkshöjd.

Hur det uttalandet kan appliceras på ditt fall
Det sistnämnda blir fallet med inlägg på forum likt de du skriver om. När historierna är väldigt vardagliga är det orimligt att någon ska kunna ha upphovsrätt över innehållet och därmed hindra alla andra från att skriva om något liknande, sammanfattningsvis kan man nog säga att ingen person kan få upphovsrätt över texter om alldagliga händelser.

Naturligtvis är det som du säger att olika personers upplevelser skiljer sig åt och att detta gör att man kan få upphovsrätt över sin egen särskilda upplevelse. Möjligtvis är det så, men det hindrar inte folk från att skriva om samma sak fast med andra ord. Alltså gör det inte så mycket att någon annan också bröt en nagel vid påkörning, denne andra person kan också skriva om det utan att inkräkta på den förste personens eventuella (troligtvis obefintliga) upphovsrätt. Historierna kommer ju ändå att skilja på sig på något sätt såvida den andre inte kopierar rakt av, vilket är en annan sak.

Domstol beslutar om upphovsrätt föreligger
Sist bör det även nämnas att upphovsrätt uppstår formlöst, dvs att den inte går att registrera och en person kan inte vara 100 % säker på sin upphovsrätt innan en domstol har prövat frågan. Det är alltså upp till domstolen i sista hand att besluta om upphovsrätt finns för det aktuella verket. I en fråga angående ett vanligt inlägg på ett forum får det ändå anses vara tveksamt att en domstol skulle mena att upphovsrätt föreligger.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1040)
2021-12-03 Har man rätt att sprida en skärmdump innefattande upphovsrättsligt skyddade bilder?
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal
2021-11-30 Är det olagligt att streama?

Alla besvarade frågor (97662)