Osann uppgift under ed

2015-11-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, Min frun blev anklagad till misshandel, vittnet i rätten har sagt först att hon inte känner till varken målsägaren eller tilltalad ( min fru ) lite senare när försvararen frågade att det verkar ni känner till målsägande, hon sade att jag såg henne i en annan tillfällen tillsammans med min kompis i hennes butik. När rättegången blev avslutad, hon kom till min fru och bad om ursäkt för att hon vittnade sedan har sagt att hon blev pressad utav sin kompis som också målsägandes kompis. Har hon gjort mened?Tack!
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Mened behandlas i BrB 15:1. Brottet finns i tre svårighetsgrader; ringa, normalt och grovt. Av bestämmelsen framgår att det är otillåtet att under laga ed lämna osann uppgift eller förtiga sanningen. För att avgöra huruvida brottet är grovt eller ej ska det särskilt beaktas om meneden begåtts med uppsåt att oskyldig ska fällas till ansvar för allvarliga brott, eller om synnerlig skada tillfogats annan. Om det visar sig att den oriktiga uppgiften inte är relevant för målet aktualiseras dock inte ansvar, se BrB 15:4.

Det är svårt att uttala sig kring hur det blir i din givna fråga, men det är möjligt att en domstol skulle kunna döma vittnet för mened.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (859)
2020-11-24 Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?
2020-11-21 Är det brottsligt att försöka hindra någon från att vittna eller annars sabotera en rättsprocess?
2020-11-19 Är det brottsligt att låsa in en elev i ett klassrum?
2020-11-18 Vad krävs för att få ett kontaktförbud/besöksförbud?

Alla besvarade frågor (86457)