FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott06/02/2018

Osann försäkran genom lämnande av felaktig uppgift till Rekryteringsmyndigheten

Är det brottsligt att inte vara ärlig i en hälsodeklaration när man söker t.ex. polis- eller militärtjänst och vad är då brottet samt straffskalan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar enligt min uppfattning huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Om du medvetet uppger felaktiga uppgifter i hälsodeklarationen skulle det enligt min uppfattning förmodligen utgöra osann försäkran enligt 15 kap. 10 § BrB. Detta förutsätter att du lämnar uppgifterna "på heder och samvete" eller motsvarande.

På Rekryteringsmyndighetens hemsida framgår att den som i frågeformulär som ska tjäna som bedömningsunderlag medvetet lämnar felaktiga uppgifter kan dömas till böter. Det framgår inte med vilket lagstöd detta bötesstraff skulle utdömas, men sannolikt kan det röra sig om osann försäkran. Straffet för osann försäkran är böter eller fängelse i högst sex månader. Jag bedömer det dock som uteslutet att den som lämnar felaktiga uppgifter i ett rekryteringsunderlag skulle dömas till fängelse.

Jag kan alltså inte säga exakt med vilket lagstöd du skulle kunna straffas för att medvetet ha lämnat felaktiga uppgifter. Däremot tyder allt på att så kan ske. Självklart rekommenderar jag dig att lämna sanningsenliga uppgifter, inte minst eftersom de används för att göra en bedömning som finns till lika mycket för din som myndigheternas skull.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo