Osann försäkran

2019-03-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Om någon har skrivit på en försäkran "på heder och samvete" om att den lämnat fullständiga och korrekta uppgifter men medvetet undanhållit vissa uppgifter för att försöka få pengarna själv istället för till den person som är förmånstagare, vad har man i så fall begått för brott? Vad kan straffet bli för en sådan företeelse?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som skriftligen på heder och samvete lämnar osanna uppgifter eller undanhåller sanningen, och åtgärden innebär fara i bevishänseende, kan dömas för osann försäkran enligt 15 kap. 10 § 1 stycket brottsbalken (BrB). Att åtgärden innebär fara i bevishänseende betyder med andra ord att det finns risk för att bevis kan bedömas på ett felaktigt sätt.

Straffpåföljden för osann försäkran är böter eller fängelse i höst sex månader (15 kap. 10 § 1 st. BrB). Är brottet grovt, kan fängelse i högst två år utdömas (15 kap. 10 § 2 st. BrB).

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2106)
2019-04-24 Vad innebär det att åtal ska vara väckt inom en viss tid?
2019-04-16 Får jag åka till USA om jag åkt dit för snatteri och fått villkorlig dom?
2019-04-09 Arbeta inom brottsmål
2019-04-08 Kontaktförbud

Alla besvarade frågor (68181)