Osäker på faderskap

2019-12-31 i Faderskap
FRÅGA
Hur går en faderskapsutredning till rent praktiskt om mannen är osäker på faderskapet?Är kommunen skyldig att ta ett DNA-prov eller måste mannen ha "skälig misstanke"?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som behövs för att kunna besvara din fråga finns i Föräldrabalken (FB). Om den som kan vara fader till barnet är osäker på faderskapet kan denne begära att socialnämnden verka för att blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och honom. Om mannen begär att en genetisk undersökning sker bör socialnämnden verka för att en sådan genomförs även om utredningen inte tyder på att modern haft samlag med någon annan man. Mannen måste alltså inte ha "skälig misstanke" för att en genetisk undersökning äger rum (2 kap. 6 § FB).

Dock är socialnämnden enbart skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs om barnet har hemvist i Sverige och fadern till barnet inte kan fastställas i samband med födseln (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska verka för att blodundersökning sker men kan inte framtvinga genomförande av rättsgenetisk undersökning. Om någon av de i ett faderskapsärende inblandade personerna vägrar att medverka till att undersökningen kommer till stånd får talan väckas vid domstol om faderskapets fastställande (2 kap. 6 § FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (303)
2020-03-27 Vilka rättigheter/ skyldigheter har jag som pappa?
2020-03-19 Vilka möjligheter har en man att få faderskap till barn fastställt?
2020-03-08 Fastställande av faderskap när barnets mamma avlidit
2020-02-29 Hur häver man ett bekräftat faderskap?

Alla besvarade frågor (78743)