Orubbat bo - Hur beräknas den först avlidnes andel vid efterlevandes död?

2015-08-28 i Efterarv
FRÅGA
Hur sker bouppdelningen eftermin mor och hennes man, inte min pappa? Maken dog för 12 år sedan och min mor nyligen. De hade ett testamente som innar att de satt i orubbat bo. Beräknas makens andel efter vad ha n hade för tillgångar och skulder när han gick bort eller efter de tillgångar som min mor lämnade efter sig, dessa är btydigt större.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Att sitta i orubbat bo innebär att man ärver makens egendom med fri förfoganderätt, vilket betyder att man äger all egendomen men att man inte får testamentera bort en viss andel av den. Man får konsumera egendomen, investera den, byta ut den och så vidare, men en andel av ens egendom förblir "makens sidas". I detta fall

Andelen kan skifta i värde, och skulle kunna sägas vara en procentsats av den totala egendomen. För att få fram denna procentsats delar man den egendom din mor "ärvde från maken" med hennes totala egendom efter arvet. Om hon alltså själv hade egendom till ett värde av 1000 000 kr och ärvde 500 000 kr på grund av testamentet, är alltså "makens andel" 500 000/1 500 000=1/3. Denna tredjedel förblir en tredjedel oavsett hur mycket din mors egendom har ökat i värde, förutom under vissa förutsättningar. Exempelvis skall enligt 3 kap. 4 § Ärvdabalken egendom som din mor har fått genom arv eller gåva eller genom att förvärvsarbeta (alltså t.ex. intjänad lön efter makens dödsfall) bara tillfalla hennes arvingar. Med andra ord skall sådan egendom räknas av från moderns egendom innan man räknar ut hur mycket maken skall få.

Exempel:
A och B är gifta. B avlider.
A hade vid B:s dödsfall egendom till ett värde av 900 000 kr, och B till 600 000 kr. A skall sitta i orubbat bo.
När A avlider flera år senare, har A egendom till ett värde av 2 500 000 kr.
Som huvudprincip skulle B:s andel av detta vara 2 500 000X(600 000/1 500 000)=1000 000 kr.
A:s arvingar kan dock visa på att åtminstone 350 000 kr härrör från A:s förvärvsarbete efter B:s död, samt att A har fått en bil till värdet 200 000 kr i gåva av ett av sina barn. Därför skall istället makens andel beräknas på 2 500 000-350 000-200 000 =1 950 000 kr och bli 1 950 000X(600 000/1 500 000)=780 000 kr.

Kort sagt beräknas alltså makens andel utifrån den procentsats av din mors egendom, vilken utgjordes av hans egendom när din mor nyss hade ärvt den. Procentsatsen gäller även om din mors egendom har ökat i värde, med undantag enligt ovan.

Om du undrar något mer kring det här, får du gärna återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (709)
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?
2020-09-20 Vem får efterarvsrätt?
2020-09-18 Kan vi ärva vår styvfar?

Alla besvarade frågor (84273)