Orubbat bo för sambo

FRÅGA
Vi är sambos och har en gemensam bostadsrätt, införskaffad tillsammans. Än har vi inget inbördes samboavtal. Vi har varsitt vuxet barn. Vi vill bo kvar i orubbat bo när en av oss dör. Kan man skriva ett avtal där särkullbarnet får vänta med att kräva ut sitt arv? Som jag förstår är det upp till dem att gå med på det. Om inte så kan de kräva ut sin laglott. Vilket innebär att vi måste ha pengar att lösa ut barnet om vi vill bo kvar. Har jag förstått det rätt är laglotten 50% av arvet som efterlämnas. Kan man skriva ett avtal att den andra halvan är låst i lägenheten tills den efterlevande partnern har avlidit?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har arvsrätt när en sambo avlider?
Sambor har ingen laglig rätt till arv efter varandra. Då sambor inte har någon arvsrätt tillfaller arvet den avlidnes barn i första hand (2 kap. 1 § ärvdabalken). Barnen har rätt att få ut sin laglott direkt, laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Det är alltså möjligt att testamentera bort hälften av sin egendom. Barns rätt till sin laglott är en lagstadgad rätt som inte går att testamentera bort.

Har efterlevande sambon möjlighet att bo kvar i gemensamma bostaden?
Bostaden är samboegendom, tillsammans med gemensamt bohag (3 § sambolagen). När en dör kan den andra sambon begära bodelning (8 § sambolagen). Samboegendomen slås då samman och värdet fördelas mellan den överlevande och den avlidnes barn. Om bodelning inte begärs, delas egendomen utefter vad samborna äger. Den efterlevande sambon kan begära att få överta den gemensamma bostaden och gemensamt bohag. Den avlidnes barn ska då ersättas med värdet för det som övertas (16 och 18 §§ sambolagen).

Bedömning i din situation
Eftersom sambor inte ärver varandra går hela arvet till den avlidnes barn. För att den efterlevande sambon ska kunna bo kvar i bostaden måste denne först begära detta och sedan ge ersättning till den avlidnes barn med motsvarande värde. Eftersom barn har rätt att få ut sin laglott direkt, är det inte möjligt att avtala bort denna rätt eller "låsa" pengarna i bostaden. Det går alltså inte att ge varandra rätten att sitta i orubbat bo eftersom det inte går att testamentera bort den avlidnes barns lagliga rätt till arv.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96586)