FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt06/07/2021

Orubbat bo

Hur fungerar begreppet orubbat bo? MVH

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Orubbat bo, även benämnt oskiftat bo, är ett gammalt uttryck som innebär att den efterlevande maken får behålla den först avlidne makens totala kvarlåtenskap.

Är makarna gifta och har gemensamma barn kommer den efterlevande maken att ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och sitta i s.k orubbat bo. För gemensamma barn inträder nämligen rätten till arv först när båda makarna har avlidit (jfr 3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt får disponera över egendom. Det är emellertid inte tillåtet att skänka bort en större del av arvet i gåva eller testamentera bort egendomen.

Finns det särkullbarn inblandade behöver makarna däremot upprätta ett testamente för att den efterlevande maken ska kunna sitta i ett orubbat bo. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott vid den första avlidne makens frånfälle enligt lag (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). I testamentet skriver man då en önskan om att särkullbarnet ska vänta med att begära ut sitt arv. Godkänner särkullbarnet det här och inte kräver ut sin laglott kan den efterlevande maken sitta i orubbat bo.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare