Orosanmälan på osanna uppgifter

2021-04-21 i Myndigheter
FRÅGA
HejJag och sambon valde separera nyligen pga en destruktiv relation med ett barn på (14 månader gammal). hon har inte varit samarbetsvillig kring umgänget där hon har dikterat villkoren kring var/hur och när jag får träffa min son (övervakad av henne och hennes släktingar) utan anledningen.Nu fick jag ett samtal från socialtjänsten där mitt ex. har lämnat en orosanmälan mot min lämplighet som pappa, Vilket naturligtvis är helt osanna, en utredningen kommer att startas mot mig, hur och vad bör jag tänka på i dessa kommande samtal när anklagelserna är falska?? bör jag anlita ett juridiskt ombud som bör närvara under dessa samtal?? alt. spela in samtalen som underlag för en tredjeplats-bedömning?tacksam för svarmvhpappa
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ombud och ljudinspelning

När en orosanmälan har gjorts så ska socialnämnden så snart som möjligt inleda en utredning (11 kap. 1 § socialtjänstlagen). Under denna utredning så ska socialnämnden utreda de förhållanden som ligger till grund för anmälan för att på så sätt se om socialnämnden måste vidta några åtgärder. Du kan anlita ett juridiskt ombud när socialnämnden genomför utredningen.

Det är inte tillåtet att spela in samtal mellan andra när man själv inte deltar i samtalet (4 kap. 9 a § BrB). Om du dock är delaktig i samtalet så ställer lagen inte upp några hinder mot att, med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, spela in ett samtal (4 kap. 9 a § BrB).

Det är olagligt att göra en falsk anmälan

Att lämna osanna uppgifter till en myndighet som kan leda till åtal utgör en brottslig gärning (15 kap. 6 § brottsbalken). Brottet förutsätter att uppgiftslämnaren lämnar uppgifterna med avsikten att den andra personen ska blir fälld till ansvar. Det strider även mot lagen att lämna besvärande uppgifter till en myndighet, avseende en annan person, förutsatt att myndigheten ska ta upp anmälan (15 kap. 7 § brottsbalken).

Vad kan du göra nu?

Det kan vara bra att anlita en ombud när socialnämnden genomför en utredning på grund av en orosanmälan. Ombudet har då möjlighet att sätta sig in i de omständigheter som rör ditt ärende för att på så sätt ge mer konkreta råd.

Om du är i behov av ytterligare rådgivning så är du varm välkommen att återkomma med en fråga eller att boka tid med en av Lawlines jurister (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96583)