Orosanmälan för vuxen

2021-11-13 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Orolig för min dotter (29 år)Droger? Umgänge?Vart vänder jag mig, om hon själv inte vill, eller anser att hon behöver hjälp???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Orosanmälan via Socialtjänsten

Det du hade kunnat göra i din situation är att upprätta en orosanmälan via Socialtjänsten. Då det gäller en vuxen person så finns det ingen blankett för denna anmälan som det gör för ett barn, men detta faktum innebär inte att du inte kan göra en orosanmälan. I denna anmälan skall du förklara varför du känner denna oro för din dotter samt om det gäller exempelvis missbruk av droger.

Uttryckligen är du oroad och jag utgår därför ifrån att du har goda skäl att anta att din dotter inte mår så bra. Det kan därför vara bra att i din anmälan lyfta upp varför du tror att hon mår dåligt samt hur hennes inställning till hjälp ser ut.

Tvångsvård

Om det visar sig att din dotter inte vill ha hjälp för exempelvis missbruk av droger så kan Förvaltningsrätten besluta om tvångsvård på grund av missbruk i enlighet med 4 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vård enligt LVM kan dock enbart beslutas om vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagens regler, detta framgår av 4 § stycke 1 punkt 2 lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Bedömning

Min bedömning är att du bör upprätta en orosanmälan via Socialtjänsten där du förklarar din oro samt dina skäl för denna oro. Det framgår inte uttryckligen av din fråga huruvida du enbart misstänker droger samt dåligt umgänge eller om detta är något du vet, men i vilket fall bör du ändå lyfta upp varför du tror att din dotter behöver vård.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98564)