Orosanmälan för vuxen

Orolig för min dotter (29 år)

Droger? Umgänge?

Vart vänder jag mig, om hon själv inte vill, eller anser att hon behöver hjälp???

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Orosanmälan via Socialtjänsten

Det du hade kunnat göra i din situation är att upprätta en orosanmälan via Socialtjänsten. Då det gäller en vuxen person så finns det ingen blankett för denna anmälan som det gör för ett barn, men detta faktum innebär inte att du inte kan göra en orosanmälan. I denna anmälan skall du förklara varför du känner denna oro för din dotter samt om det gäller exempelvis missbruk av droger.

Uttryckligen är du oroad och jag utgår därför ifrån att du har goda skäl att anta att din dotter inte mår så bra. Det kan därför vara bra att i din anmälan lyfta upp varför du tror att hon mår dåligt samt hur hennes inställning till hjälp ser ut.

Tvångsvård

Om det visar sig att din dotter inte vill ha hjälp för exempelvis missbruk av droger så kan Förvaltningsrätten besluta om tvångsvård på grund av missbruk i enlighet med 4 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vård enligt LVM kan dock enbart beslutas om vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagens regler, detta framgår av 4 § stycke 1 punkt 2 lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Bedömning

Min bedömning är att du bör upprätta en orosanmälan via Socialtjänsten där du förklarar din oro samt dina skäl för denna oro. Det framgår inte uttryckligen av din fråga huruvida du enbart misstänker droger samt dåligt umgänge eller om detta är något du vet, men i vilket fall bör du ändå lyfta upp varför du tror att din dotter behöver vård.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000