Orosanmälan angående barn och våldsbejakande extremism

2020-12-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Kan jag orosanmäla ett barn i skolan om jag misstänker att denna hjärntvättas av pro-nazistisk propaganda av föräldrarna hemma? Barnet har uttryckt sympati för Hitler, förnekat förintelsen, startat oprovocerade bråk med andra elever som alla varit av utomeuropeisk invandrarbakgrund och sagt HEIL inne på skoltoaletten. En gång hittade jag också en teckning i hans skåp där han ritat vad som föreställer en jude i förnedrande ställning med lång näsa, med antisemitisk text bredvid. Varför jag säger att han hjärntvättas hemma är för att jag träffat hans föräldrar och även de har uttryckt samma åsikter som deras barn. Kan socialtjänsten göra något åt det här ifall jag orosanmäler? Barnet verkar i övrigt inte fara illa hemma och han uppvisar inte heller några tecken på självskadebeteende eller allvarlig depression. Han har inga problem med droger och alkohol.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Orosanmälan

Var och en som får kännedom eller misstanke om att ett barn far illa bör göra en anmälan till socialnämnden (14 kap. 1 c § socialtjänstlagen [SoL] ). Dessutom har myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga en obligatoriskt anmälningsplikt (14 kap. 1 § SoL). För att anmäla behöver man inte själv göra en egen bedömning angående om hur socialnämnden skulle se på saken, utan de räcker med att man utifrån sina egna iakttagelser misstänker att barnet far illa.

Barn och våldsbejakande extremism

Om ett barn befinner sig i eller riskerar att hamna i en våldsbejakande extremistmiljö kan detta vara en anledning till att upprätta en sådan orosanmälan. Våldsbejakande extremism innefattar ideologier/miljöer som strider mot en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett mål. Ett exempel på våldsbejakande extremism är den högerextrema vit makt-miljön. (för mer information angående våldsbejakande extremism se här.) Enligt skolverkets hemsida ska den som arbetar i skolan genast upprätta en anmälan till socialtjänsten om man tror att ett barn befinner sig i eller riskerar att hamna i en våldsbejakande extremistmiljö (se här.)

Vad kan socialnämnden göra?

Om socialnämnden får in en anmälan kommer en utredning att inledas angående barnets behov av skydd och stöd (11 kap. 1-1a §§ SoL). Om barnet håller på att bli eller är involverad i en våldsbejakande extremist miljö finns de flera åtgärder som kan vidtas för att stötta barnet. Exempelvis finns de möjlighet för placering utanför hemmet enligt SoL och LVU. Socialtjänsten kan också erbjuda samtalsstöd och råd till barn som riskerar att fara illa.

Slutsats

Utifrån informationen i frågan verkar det som att det finns en risk för att barnet far illa. Förhoppningsvis kan detta svar ge vägledning, dock kan jag inte avgöra om du borde göra en anmälan eller inte, utan det är en bedömning som du själv får göra utifrån dina iakttagelser. För information om hur du gör en anmälan kan du klicka här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91430)