FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/11/2014

Oro för att barn far illa, var anmäler jag?

Hej! Jag vill göra en anmälan ang mamman till mina 2 barn. Jag anser att hon inte klarar av att tillgodose deras behov i tillräckligt hög grad. Mitt ena barn, 14år, har inte gått i skola på ca 4 år. Barnet har en neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. För mitt andra barn vägrar hon betala underhåll när hen är hos mig. Varannan helg, ibland varje helg och någon gång hela veckor. Jag har inte fått något på hela detta år. Till saken hör att mamman själv har ett handikapp och hon lever tillsammans med en man som inte har något intresse för mina barn. Han har dessutom hotat båda två och rent fysiskt skadat den ena. Anmälan är gjord ang det. Jag är orolig för hur mina barn mår i den nya relationen och eftersom mamman vägrar ha någon kontakt med mig så vet jag inte vad som händer. När mamman och hennes man dessutom har ett levnadssätt som är präglat av religiös övertygelse så vet jag inte heller hur det påverkar mina barn. Mannen ifråga har även varit hotfull mot mig när jag försökt ta kontakt med mina barn i deras hem. Jag vill göra en anmälan ang min oro. Vart vänder jag mig då?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga som jag redigerat lite så du inte ska kunna identifieras utefter den. 
Som du redan gjort så ska du anmäla hot, övergrepp och liknande som riktas mot både dig och barnen. Vad gäller din oro över hur barnen har det i den nya relationen så kan du göra en s.k. orosanmälan till Socialtjänsten i den kommun där dina barns mamma/barnen bor. En sådan anmälan bör göras av var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 c §.  Det finns inga särskilda formkrav men det brukar rekommenderas att en sådan anmälan görs skriftligt. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare