Oro för att barn far illa hos vårdnadshavare

2020-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag som umgänge förälder känner oro till att mitt barn far ila hos den andra föräldern, vad för lagar går in där, han har ensam vårdnad! Vad för rättigheter har jag som umgänge förälder?Vid vilken ålder börjar Barnkonventionen in?När har barnet rätt och få bestämma vart den vill bo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du misstänker att ditt barn far illa hos den andra föräldern kan du göra en orosanmälan till Socialtjänsten. De blir då skyldiga att göra en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Barnkonventionen ska beaktas oavsett barns ålder. Med barn avses personer under 18 år.

Vårdnad av barn och umgängesrätt regleras i Föräldrabalken (FB). I takt med att barn blir äldre och mognare beaktas barnets egna vilja mer och mer vid beslut om vårdnad, umgänge och boende, se 6 kap. 2 a § 3 st. FB. Beroende på hur gammalt ditt barn är så kan dennes vilja få stor betydelse. Det är dock först när en person fyllt 18 år och är myndig som denne får total bestämmanderätt över sin boendesituation.

Du kan vända dig till familjerätten i din kommun, de kan erbjuda rådgivning om vårdnad, umgänge och boende. Genom dem kan även du och barnets far delta i ett s.k. samarbetssamtal där ni försöker enas kring dessa frågor. Om ni då kommer överens om något där så kan ni skriva ett avtal som socialnämnden kan godkänna. Ett sådant avtal är lika giltigt som ett beslut från en domstol.

Det går även att väcka en process i domstol kring vårdnaden och boendesituationen. Om det skulle visa sig att socialtjänstens utredning tyder på att barnet far illa hos sin pappa så talar det för att han inte längre ska ha ensam vårdnad.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89651)