Oriktigt beskylla någon för våldtäkt

2018-08-08 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, om en person, efteråt, ångrar samlag p.g.a att hennes kille fick reda på det och hon anmäler det som våldtäkt, kan den misstänkte personen då anmäla henne för falsk tillvitelse? Eller krävs det att hon erkänner att hon ljugit i anmälan?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att texten ska bli så lättläst som möjligt benämns hädanefter personen som felaktigt beskyller någon annan för brott "X" och den som blir felaktigt utpekad för "Y".

Vilka brott är aktuella?

I det här fallet aktualiseras två olika brott:

-falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken). Detta brott begås om X, på oriktiga grunder, anmäler ett brott där denne pekar ut Y som förövare. För att brottet falsk angivelse ska vara fullbordat krävs det X har uppsåt att dennes felaktiga anmälan ska resultera i en fällande dom för Y.

-falsk tillvitelse (15 kap. 7 brottsbalken). Detta brott gör sig X skyldig till om denne lämnar en felaktig uppgift rörande Y som är besvärande för den sistnämnde (exempelvis grundlösa brottsanklagelser), men uppgiften är inte avsedd att leda till åtal. Uppgifterna ska lämnas till åklagare, Polismyndigheten eller någon annan myndighet.

För att återknyta till det scenario du redogör för i din fråga kan jag inte riktigt uttala mig om vilket av dessa brott tjejen gör sig skyldig till. Jag vet helt enkelt för lite om själva situationen för att kunna slå fast om uppgiften är avsedd att leda till en fällande dom eller inte.

Det krävs inte ett erkännande för att någon ska kunna upprätta en polisanmälan

Det erfordras inte att tjejen i ditt scenario erkänner gärningen för att en polisanmälan ska kunna upprättas. Dock är det självklart så att ett erkännande väger tungt rent bevismässigt om saken väl prövas i domstol.

Vänligen,

Oscar Stenmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96499)