FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott17/11/2017

Oriktigt anklaga någon för brottslig handling

Vilken straff får man om man har försökt att döma någon till våldtäkt och senare känner hon att hon hade ljugit?

Till exempel: En persön döms till 2 och half års fängelse straff men sen kvinnan erkänner att hon hade ljugit för att tjäna pengar. Trots att man har avkännat straffet får kvinnan fängelse straffet eller inte.Om ja, då hur mycket tid hon får?

Tack,

Väntar...

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att oriktigt anklaga någon för att ha begått ett brott, kan i sig utgöra ett brott. De brotten som främst är aktuella är falsk angivelse och falsk tillvitelse. Falsk angivelse handlar om att någon, med uppsåt att få en person fälld, anmäler denne för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att denna person är oskyldig. En anmälan ska ha skett till relevant allmän myndighet, såsom till polis eller till åklagare. Falsk tillvitelse handlar om att någon sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständigheter eller förnekar friande eller mildrande omständigheter. I detta fall, till skillnad från falsk-angivelse-fallet, behöver man dock inte ha uppsåt till att någon oskyldig fälls.

Oavsett om man blir dömd till falsk angivelse eller falsk tillvitelse är straffskalan densamma. Bedöms det som ett brott av normalgraden är straffskalan fängelse i högst två år. Bedöms brottet som ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är mycket svårt att besvara vad för straff denna tjej kan bli dömd till. Det är något som varierar från fall till fall och är beroende av en mängd omständigheter. Det man med säkerhet kan veta, är att straffskalorna är det jag beskrev ovan. Jag kan tipsa dig om att det finns en dom (dom nr B 15145-15) där domstolen dömde en ung kvinna för att ha gjort en falsk polisanmälan om våldtäkt. Kvinnan dömdes till villkorlig dom och 70 dagsböter à 50 kr. Med villkorlig dom menas att man avtjänar sitt fängelsestraff "i det fria" med en prövotid på två år. Under prövotiden ska man vara skötsam. Du kan läsa igenom domen och jämföra de omständigheterna som förelåg i det fallet, med det fallet du har just nu, och få något hum om vad det eventuella straffet kan komma att bli. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är svårt att på förhand veta vad det slutliga straffet blir - det är upp till domstolen att avgöra.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på ni.dekeiser@lawline.se!

Vänliga hälsningar,

Ni de KeiserRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo