Oriktig prissättning

FRÅGA
Hej,Vi tog in flera olika offerter på att ta ner ett träd som var 24 m högt. vi valde dey billigaste företaget. Offerten var på 5,000:- Han räknade med att det skulle ta ca 2 timmar, det tog 2 dagar. Han sa inget om att priset då skulle ändras... Men det gjorde det...hur tar man ställning till detta?Jag valde ju detta företag då det var billigast..
SVAR

Hej!

När privatpersoner beställer tjänster från näringsidkare aktualiseras konsumenttjänstlagens regelverk.

I 24 § behandlas dröjsmål med att slutföra en avtalad tjänst i tid. Om tjänsten blivit utförd, trots dröjsmål, måste konsumenten inom skälig tid efter slutförandet reklamera tjänsten för att ha rätt till att åtnjuta de påföljder som lagen erbjuder, enligt 26 §. För att kunna häva avtalet krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten. Konsumenten måste dock fortfarande betala för den del av avtalet som fullgjorts, förutsatt att syftet med tjänsten i huvudsak inte är förfelat, se 29 §.

Dröjsmål medför även rätt till skadestånd. För att erhålla det krävs att konsumenten kan påvisa att dröjsmålet medfört en skada. Om näringsidkaren kan visa att skadan beror på ett hinder utanför dennes kontroll utgår dock inget skadestånd, se 31 §.

Om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift för tjänstens utförande vid avtalstillfället, och inga tilläggstjänster utförts, får det uppgivna priset inte överstigas med 15 %, enligt 36 §. Näringsidkaren har således inte rätt att kräva mer än 5750.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (390)
2020-10-23 Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?
2020-10-20 Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?
2020-10-18 Ersättning vid fel i utförd hårborttagning
2020-10-17 Prissättning och pristillägg vid utförande av en tjänst

Alla besvarade frågor (85319)