FrågaFAMILJERÄTTFaderskap17/07/2017

Oriktig faderskapsbekräftelse

Hejsan. Jag har skrivit faderskap men nu är dottern 3 månader och det har visats sig att mamman ljugit att hon inte låg med NPGON annan. Kan jag begära ett test nu och isåfall vart gör jag det?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Regler om vem som ska anses vara pappa till ett barn finns i föräldrabalken. Har en bekräftelse lämnats som senare visar sig oriktig, har den som är pappa enligt bekräftelsen rätt att väcka talan i domstol om att domstolen ska fastställa att bekräftelsen är oriktig. Pappan ska skicka in en ansökan om att få bekräftelsen ogiltigförklarad till tingsrätten i den ort där barnet är folkbokfört. För barnets bästa är det viktigt att sådana här ärenden utreds snabbt och att barnet får fastställt vilka personer som verkligen är dennes föräldrar. När tingsrätten ska besluta i frågan, om bekräftelsen ska förklaras ogiltig eller inte, kan tingsrätten begära att moder, den som nu står som pappa till barnet och alternativa fäder genomgår en blodundersökning.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000