Oriktig faderskapsbekräftelse

2017-07-17 i Faderskap
FRÅGA
Hejsan. Jag har skrivit faderskap men nu är dottern 3 månader och det har visats sig att mamman ljugit att hon inte låg med NPGON annan. Kan jag begära ett test nu och isåfall vart gör jag det?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Regler om vem som ska anses vara pappa till ett barn finns i föräldrabalken. Har en bekräftelse lämnats som senare visar sig oriktig, har den som är pappa enligt bekräftelsen rätt att väcka talan i domstol om att domstolen ska fastställa att bekräftelsen är oriktig. Pappan ska skicka in en ansökan om att få bekräftelsen ogiltigförklarad till tingsrätten i den ort där barnet är folkbokfört. För barnets bästa är det viktigt att sådana här ärenden utreds snabbt och att barnet får fastställt vilka personer som verkligen är dennes föräldrar. När tingsrätten ska besluta i frågan, om bekräftelsen ska förklaras ogiltig eller inte, kan tingsrätten begära att moder, den som nu står som pappa till barnet och alternativa fäder genomgår en blodundersökning.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (360)
2021-07-31 Kyrkobok och faderskap
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?

Alla besvarade frågor (94603)