Ordningsvakts möjlighet att åberopa nödvärnsrätt

Hej!

Har följande frågeställning: En ordningsvakt vid ett uteställe har handgripligen kastat ut en person som då slog huvudet i asfalten med dokumenterade skador som följd (både läkare och tandläkare har utförligt dokumenterat detta). Vittnen och övervakningsfilm på händelsen finns. Åklagaren har valt att lägga ner förundersökningen pga "det går inte att motbevisa invändningen om att gärningen har begåtts i nödvärn". Tolkar det som att själva gärningen "erkänns" men att den försvaras med nödvärnsrätten? När man begär överprövning, ska/måste man då fokusera på/hävda uppenbart oförsvarligt nödvärnsvåld, eller kan man ifrågasätta andra faktorer såsom att 3 ordningsvakter var närvarande o målsägande var tjej på xx kilo, och inga försök till exempelvis fasthållning gjordes? Finns även "Juridik för ordningsvakter", och under "att använda våld" står exempelvis "vid våldsanvändning ska onödig kraftutveckling undvikas". Är man alltså tvungna att förhålla sig till nödvärnsrätten enbart för att den utpekade personen hävdat detta eller kan man ha även andra ingångar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag kan utläsa ur din fråga undrar du om och hur du ska förhålla dig till invändningen om nödvärnsrätt då du ska begära en överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen. Nedan gör jag en redogörelse som förhoppningsvis kan ge dig information som kan vara till nytta för dig i detta.

Ordningsvakters befogenhet att använda våld i vissa situationer
Ordningsvakter (liksom poliser) har befogenhet att i vissa fall använda våld. För att de ska få göra det krävs det att det finns stöd i lag (exempelvis polislagen). Våld får bara användas när det behövs, alltså när andra medel är otillräckliga och det våld som används kan tänkas leda till det avsedda resultatet. Det ska inte heller användas mer våld än vad som behövs. Är det så att en ordningsvakt har använt mer våld än vad som behövts, kan ordningsvakten riskera att åtalas för exempelvis misshandel eller tjänstefel.

När blir nödvärn aktuellt?
Nödvärnsrätt kan beskrivas som ett fysiskt självförsvar. Man kan använda våld mot en annan person, utan att bli straffad för det, trots att det egentligen är brottsligt (exempelvis en misshandel). En nödvärnshandling är att se som ett brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Detta innebär, väldigt förenklat, att om man har använt mer våld än vad situationen har krävt kan man ha gjort sig skyldig till en brottslig gärning. Här görs en slags helhetsbedömning av faktorer om angreppet har kommit plötsligt, den angripandes egenskaper, med mera.

Man kan ha rätt till nödvärn i fyra olika situationer, som anges i 24 Kap Brottsbalken. I ditt fall drar jag slutsatsen att det rör sig om situationen att det varit fråga om ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person. Exempelvis, man skulle kunna ha rätt att försvara sig med våld (rätt till nödvärn) om någon precis är på väg att slå en eller faktiskt slår en. Skulle det vara så att personen har gått därifrån eller det finns inte längre något hot om angrepp har man inte rätt till nödvärn längre.

Sammanfattning
I detta fall (med reservation för att jag inte har alla omständigheter i ditt fall) kan det tänkas att det våld som har använts i denna situation är att se som uppenbart oförsvarligt och därför skulle kunna vara att se som en brottslig gärning, i detta fall misshandel. Alltså, ordningsvakten kan ha använt mer våld än vad som har varit nödvändigt i den aktuella situationen.

Det kan även vara så att ordningsvakten i detta fall har gjort sig skyldig till tjänstefel.

Att tillägga är att det kan finnas möjlighet att få ersättning, trots att åklagaren har lagt ned förundersökningen. I första hand kan man vända sig till sitt försäkringsbolag. Om försäkringsbolaget inte skulle täcka skadan kan man vända sig till brottsoffermyndigheten som ersätter skador i vissa fall.

Länk till brottsoffermyndigheten: https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo