Ordningsvakter och föregivande av allmän ställning

2020-05-12 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, har varit ordningsvakt i ett år o ett halvt.Jag gick in på McDonald's juni 2019 med ordningsvakt uniformen efter att jag hade jobbat på en krog i stan, medans jag står och skulle beställa mat vid kassan så satt 3 män på min vänstra sidan och glodde jättemycket på mig, jag tänkte det var lite konstig, då tänkte jag skoja med dom o jag sa tja grabbar har ni leg eller, igår blev kallad till förhör för att jag är misstänkt för föregivande av allmän ställning, jag förklarade till polisen på förhöret att jag försökte undvika ett problem genom att skoja, och att det var inte mening att jag kräver deras leg för jag tror att jag har rätt till det, kan jag förlora mitt förordnade för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det du är misstänkt för heter alltså föregivande av allmän ställning och står i brottsbalken (BrB) 17 kap 15 §. Det relevanta i lagrummet är att någon obehörigen utgett sig för att utöva myndighet. Ordningsvakter är tjänstemän och ett komplement till polismyndigheten i syfte att upprätthålla allmän ordning vilket framgår av lag om ordningsvakter(LOV) 1 och 6 §§. De har även tjänstemannaskydd om de blir utsatta för våld eller hot.

Däremot är ordningsvakter till skillnad från poliser enbart tjänstemän vid sin tjänsteutövning inom vissa ramar.

Dessa ramar är:

1. Inom sitt förordnande område

Grundläggande är: på sitt förordnade område - en ordningsvakt får alltså inte utöva sin myndighet eller de lagrum som hen har tillgång till genom sin tjänsteutövning utanför sitt område. Ordningsvakten är alltid knuten i sin myndighetsutövning till ett område som bestäms av lag om ordningsvakter 2, 2 a, 2 b och 3 §§.

Dessa områden kan vara stora, särskilt 3 § - områdena som kan innefatta t ex en hel stadskärna. Ordningsvakterna är skyldiga att känna till vilket område de har att hålla sig till eftersom de i andra fall kan göra sig skyldiga till tjänstefel enligt BrB 20 kap. 1 §, till och med av oaktsamhet.

Var ordningsvakten har rätt att arbeta bestäms av vad som framgår av ordningsvaktsförordnandet enligt LOV 5 §. Det finns vissa ordningsvakter som endast arbetar inom 2 § - områden, alltså krogar och allmänna sammankomster av olika slag och vissa som har behörighet att arbeta inom samtliga områden.

2. Under sin tjänstgöringstid

Varje arbetspass ska ordningsvakten skicka in anmälan om tjänstgöring och rapportera avslutat pass. Detta utgör en ram för när ordningsvakten har rätt att utöva sin myndighet.

Då kommer vi till pudelns kärna.

Utanför tjänstgöringstid och utanför sitt område så är inte ordningsvakten tjänsteman (utom om hen blir attackerad på grund av sin tjänsteutövning). Det finns risk att allmänheten uppfattar en uniformerad person som en person som har rätt att utöva sin myndighet. Till skydd för felaktig myndighetsutövning så finns lagrummet om föregivande av allmän ställning. En ordningsvakt får inte omhänderta en person för berusning på vägen hem eller avvisa någon på väg till jobbet.

Det innebär alltså kort och gott att om du i full uniform som att du är i tjänst rör dig utanför ditt förordnade område som ordningsvakt eller utövar din myndighet på det sättet utanför din tjänstgöringstid så gör du dig skyldig till brott. Det krävs inte ens att man utövat någon myndighet, alltså tagit ett beslut eller liknande utan enbart att man uppträder som tjänsteman när man inte är det. Det bör även betonas att ordningsvakter är skyldiga att bära vapen i form av batong. Det innebär att man även kan göra sig skyldig till brott mot knivlagen eftersom man inte har rätt att bära batongen annat än i tjänst.

Det finns alltså en risk att du begått brott under de förutsättningarna och har de inte gått igenom detta under ordningsvaktsutbildningen ska det anses vara en stor utbildningsbrist eftersom det personliga ansvaret är stort.

Som ordningsvakt har man ett stort ansvar eftersom man är att anse som myndighetsperson i sitt utövande av tjänsten. Man är skyldig att känna till de åligganden man har och att följa gällande regelverk. Kan man inte göra det så ska man kanske heller inte ta beslut om tvångsåtgärder som inskränker andra medborgares fri- och rättigheter.

För att vara förordnad som ordningsvakt ska man enligt LOV 4 § vara lämplig för uppdraget med hänsyn till laglydnad och omständigheterna i övrigt. Ett förordnande ska återkallas enligt LOV 9 § om man inte längre uppfyller de kraven eller om det finns andra särskilda skäl. Är man dömd för brott är man per definition inte längre laglydig och då brukar (ska) förordnandet ryka.

Huruvida du kommer att göra dig skyldig till brott är svårt att säga men har du inte dolt tjänstemärken, uppträtt i full uniform med synlig batong osv så finns en god risk att du kan bli dömd för brott.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (927)
2021-04-12 Preskriptionstid urkundsförfalskning
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning

Alla besvarade frågor (91127)