Ordningsreglernas relation till stadgarna i en bostadsrättsförening

2021-05-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,vad gäller i en BRF.Min dotter var på en fest som blev högljudd.Grannarna knackade på och klagade.Men festen fortsatte, sen kom störningsjouren och festen avslutades.Personen som bor i lägenheten fick nu en faktura på 2500kr för utryckningen.I BRF:ens dokumentet Stadgar står ingenting om att BRF har rätt att debitera.Men däremot står det i ett dokument som heter Ordningsregler.Min fråga är:För att BRF ska ha rätt att debitera , måste det stå i Stadgar eller gäller det även om det "bara" står i Ordningsregler?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om bostadsrättsföreningen har rätt att ta betalt för uttryckningen. Det står i dokumentet Ordningsregler att de har rätt att ta betalt för uttryckningen, men inte i stadgarna.

Vad bostadsrättsföreningen får och inte får göra regleras dels i lag och dels i deras egna stadgar. Det är helt okej att i stadgarna hänvisa till dokument utanför stadgarna, exempelvis ordningsregler eller andra regler. Det betyder att exempelvis ordningsregler också måste följas, även om de är lättare att ändra än stadgarna. Bostadsrättsföreningen kan precis som andra föreningar bestämma själva hur de vill formulera sina stadgar och andra dokument.

Om det inte hänvisas till ordningsreglerna i stadgan och det inte heller tagits något beslut om att de ska gälla får bostadsrättsföreningen däremot inte kräva er på pengar. Gränserna för vad föreningen får göra sätts i stadgarna, och dokument som stadgarna hänvisar till.

Eftersom du bara skrev vad som står i Ordningsregler och inte vad som står i stadgarna om ordningsreglerna är det svårt att säga mer än så. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Fick du svar på din fråga?