Ordningsregler under lektionstid

Får lärare beslagta mobiltelefoner även om de inte stör? Till exempel om en lärare upptäcker att vissa elever använder mobiltelefoner under lektionerna även fast de inte får, har då skolan rätt att göra det till en vana att samla in ALLAS mobiltelefoner i den klassen (även de som inte missbrukat sina telefoner) på morgonen och lämna tillbaka dem vid slutet av dagen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du skriver till oss på Lawline!

I mitt svar nedan har jag utgått ifrån att du exempelvis går på högstadiet eller gymnasiet. Skollagen är är därmed tillämplig, se 1 kap. 1§ st. 2 skollagen https://lagen.nu/2010:800.

Rektorn ansvarar för att varje skola inom skolväsendet för barn och unga skall ha ordningsregler som utarbetas och följs upp under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Ordningsregler som tagits fram i samverkan med elever utgör en grund för en lugn och trygg studiemiljö, där det råder respekt för de gemensamma reglerna. Således kan det vara som så att det finns specifika ordningsregler på din skola som reglerar vad som får medtagas till lektionssalen och vad som inte får det. Att ha med sig en telefon under lektionstid är ingen mänsklig rättighet, utan det torde vara okej att ställa upp ordningsregler som förbjuder telefoner under lektionstid. Detta ska då gälla för alla elever på skolan. 

Att beslagta elevers telefoner får enbart göras då de kan anses störa undervisningen, se 5 kap. 22§ skollagen https://lagen.nu/2010:800. Innan beslagtagandet av föremålet skall en tillsägelse ha getts till eleven. Det blir enbart aktuellt med ett beslagtagande om eleven inte lyssnar på läraren, utan fortsätter med det störande beteendet. Enligt 5 kap. 23§ skollagen ska det beslagtagna föremålet återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven, se https://lagen.nu/2010:800. 

Att göra detta förfarande till en vana är inte förenligt med gällande rätt. Men, som ovan nämnt, kan det vara nödvändigt att beslagta något, om det görs i syfte att upprätthålla ordning i lektionssalen. Jag har svårt att se att alla elever stör lektion så pass mycket att de ska bli aktuellt med ett beslagtagande av alla elevers telefoner.

Hoppas du fick svar på dina frågor. Om det råder några oklarheter är det bara att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo