Ordningsföreskrifters giltighet för andrahandshyresgäst i bostadsrättsförening

2015-10-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i en väldigt liten bostadsrättsförening, 5 bostadsrätter och 1 hyresrätt, varav en av bostadsrätterna hyrs ut i andra hand. För att spara pengar så delar vi på saker som städning av trappen och tvättstugan, trädgårdsskötsel och snöskottning. Mina frågor är: vilka skyldigheter har personen som hyr direkt av föreningen? Kan man kräva att denne hjälper till med skötseln av fastigheten? Och personen som hyr en bostadsrätt i andra hand, vilka skyldigheter har dem och vilka skyldigheter har ägaren?Med vänlig hälsning,Sandra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till bostadsrättsföreningar finns bestämmelser gällande dessa reglerade i lagen om ekonomiska föreningar (LEF) och bostadsrättslagen (BRL).

En bostadsrättsinnehavare har som skyldighet att utöver bevara sin egen lägenhet, att också bevara sundhet ordning och skick av hela bostadsrättsföreningens fastighet. I denna skyldighet inryms också att följa de ordningsregler som föreningen meddelat, jfr BRL 7 kap 9 §.

Ordningsregler ska inte blandas ihop med t.ex. städdagar och liknande, där regelrätta arbetsuppgifter tilldelas medlemmarna. Sådana städdagar eller arbetsuppgifter får givetvis anordnas, men dessa får inte omfatta tvång eller att den medlem som vägrar delta får en annan nackdel genom exempelvis tillägg på avgiften. De överenskomna ansvarsområdena du nämner kan delvis utgöra exempel på arbetsuppgifter snarare än ordnings- och trivselregler. En skötselrutin för gemensamma utrymmen (tvättstuga, trapphus) bör anses vara föremål för ordningsregler medan trädgårdsskötsel och snöskottning inte kan anses vara det.

När det kommer till andrahandshyresgäster är det fortfarande bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för sin hyregäst. Skulle det vara så att andrahandshyresgästen inte följer föreningens ordningsregler är det bostadsrättsinnehavaren, dvs. den som hyrt ut lägenheten, som ska ansvara för att andrahandshyresgästen iakttar föreningens ordningsregler. När det kommer till föreningens egen hyresgäst är det ju i motsvarande mån föreningen som bär ansvar som hyresvärd för denna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en bostadsrättsförening får besluta om ordningsregler som medlemmarna ska följa och att det är innehavaren till den bostadsrätten uthyrd i andra hand som ansvarar för att dennes hyresgäst iakttar vad som framgår av bostadsrättsföreningens ordningsregler. Dock får föreningen inte tvinga sina medlemmar att utföra arbetsuppgifter.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning. Behöver du vidare rådgivning för hur föreningen kan agera om bostadsrättsinnehavaren inte kan förmå andrahandshyresgästen att rätta sig efter er förenings ordningsregler eller upprätthålla sundhet, ordning och skick i övrigt, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll