FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag04/12/2013

Ordförandes utslagsröst vid bolagsstämma (ej aktieägare)

Möjligen en fråga av akademisk karaktär, men den kom upp på en föreläsning i associationsrätt. En ordförande vid en bolagsstämma har enligt ABL 7:40 utslagsröst vid andra beslut än val vid lika röstetal. Innebär det att en ordförande utan aktier i bolaget i detta fall ändå har rösträtt (omfattande 0 aktier, men med utslagsröst)? Jag förutsätter att ordföranden i detta fall givits bolagsstämmans tillåtelse att närvara enl. ABL 7:6.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 

Precis som du säger har bolagsstämmans ordförande utslagsrösten vid lika röstetal i andra beslut än val. Ordföranden är skyldig att använda sin utslagsröst och måste därtill för bolagsstämman tillkännage vilken mening han eller hon biträder, aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) 7 kap. 38 § 2 st.

Ordföranden behöver inte vara aktieägare, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Detta uttrycks inte i lagtexten, utan framgår snarare av den juridiska doktrinen (Rodhes Aktiebolagsrätt, Rolf Skog, 23 uppl, s. 176) och av en lagkommentar till ABL 7 kap. 38 §. I kommentaren uttrycks också att skyldigheten att använda utslagsrösten även omfattar en ordförande som inte äger aktier i bolaget. Ordföranden har med detta sagt rösträtt, eller egentligen röstskyldighet, oavsett aktieinnehav eller ej.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?