Öppettider och serveringstillstånd på nattklubb

Hej, Vi är en nattklubb i skåne, inför helgen som var hade vi ansökt om att få utökat öppetiden till 03, då det var festival.

hos socialnämnden fick vi nej mycket på ett beslut efter polisens yttande. Polisen hävade att det skule finnas extra risk för ordnings störande, detta trots att vi haft öppet i 3 månader utan stök. lägg där till en student fest med 380 personer och en dagsfest med 260 pers, samt alla andra kvällar.

I vårt beslut har vi öppet tiderna första opch sista helgen i månaden till 02:00, resterande tider till 01:00 utom Studentdagen, Juldagen och nyår då vi får h öppet till 03:00.

Vi vill ha öppet till 03, under festivalen, då festivaltältet stängde 01:00.

Andra nattklubbar som har funnit tidigare har alla haft öppet till 03:00.

I yttrandet som kommun och polis lämnat till förvaltningsrätten står följande.

Polisen anser att det är en ökad risk för störningar för omkringboende. Vi anser att ingen nattklubb, restaurang eller bar skall ha öppet senare ön 02:00.

utefter dessa uppgifter tar förvaltningsrätten sitt beslut.

Under lördagen på festvalen når ett rykte oss att en Bar i stan har öppet tider med tillstånd till 03:00

detta nämns inget om i yttrande från polis eller kommun.

under lördagen kom våra gäster ca 01:00 under en timme sålde vi alkohol för ca 18000 kr. om vui haft öppet en timme till hade det dubblts.

Att lämna falska uppgifter är det okej?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar informationen i din fråga på följande sätt. Eran klubb har sedan tidigare serveringstillstånd och ansökte nu om förlängda öppettider för en kväll. Tiden ni önskade få ha öppet till var kl. 03.00. Mot bakgrund av att polisen ansåg att den önskade öppettiden skulle kunna medföra en extra risk för ordningens störande, så nekade socialnämnden er tillstånd att ha öppet till kl. 03.00. Därefter överklagade ni beslutet till förvaltningsrätten. I yttrandet som polisen och kommunen lämnat till förvaltningsrätten menade polisen att den önskade öppettiden skulle medföra en risk för störningar för omkringboende medan kommunen generellt ansåg att nattklubbar, restauranger och barer inte borde ha öppet till längre än kl 02.00. Senare hörde ni rykten om att en bar i staden där ni befinner er har fått tillstånd att ha öppet till kl. 03.00 den dagen då ni också ville ha det. Om jag förstår dig rätt så undrar du nu hur det kan komma sig att baren fick ha öppet till kl. 03 medan eran klubb inte fick det.

Enligt alkohollagen 8 kap. 19§ är det kommunen som beslutar under vilka tider alkoholhaltiga drycker får serveras. Trots att alla andra krav enligt alkohollagen är uppfyllda, så får kommunen neka tillstånd om det på grund av klubbens, barens eller restaurangens belägenhet eller på grund av andra skäl kan finnas risk för människors hälsa i fråga om ordning och nykterhet. Detta framkommer i alkohollagen 8 kap. 17§. Kommunen måste alltså göra en separat bedömning och fatta ett enskild beslut för varje ansökan som kommer in. Beslutet ska vara baserat på omständigheterna som föreligger för just den enskilda klubben, baren eller restaurangen. Så även om kommunen generellt sätt anser att ingen nattklubb borde vara öppen längre än till kl. 02.00, måste de göra en bedömning i varje enskilt fall.

Enligt kommunallagen 2 kap. 2§ ska kommunen behandla alla sina medlemmar (de som bor i kommunen och/eller har egendom eller företag) lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Beroende på vart i staden en nattklubb ligger, hur stor den är, hur många människor den rymmer etc., kan risken för människors hälsa och oordning samt störningar för omkringboende variera. Mot bakgrund av den variationen kan det föreligga sakliga skäl för kommunen att neka eran nattklubb tillstånd men bevilja tillstånd för en annan bar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oxana

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”