Omyndigt barn som arvtagare

Hej

sambo med gemensamt barn, särkullbarnfinns ej mitt

jag äger en ej gemensam bostad. Om jag dör ärver mitt barn allt.

Testamente finns ej ...har hört om omyndig ärver bostad kan problem uppstå

hur löser jag detta? Vill att mitt barn får så mycket men hur går det med bostaden. ....

Kan bli barnet tvungen att sälja? Detta vill jag inte!

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barn under 18 år saknar rättshandlingsförmåga. Enligt Föräldrabalk (FB) 9:1 kan de inte själva råda över sin egen egendom eller ingå rättsliga förbindelser (om inte annat framgår av lag). Vid ett arvutfall till omyndiga arvingar ska rättsliga beslut fattas av barnets förmyndare. Av FB 10:2 framgår att det som huvudregel är föräldrarna som är barnets förmyndare. Så som jag förstod din fråga har du ett gemensamt barn med din sambo - Om du skulle avlida är det således din sambo som står som ensam förmyndare till ditt barn. En förmyndare ska tillgodose barnets bästa och rätt i arvsskiftet enligt FB 15:1. Om ingen förälder skulle finnas kvar i livet vid arvets utfall utses en annan person till förmyndare, enligt FB 10:5. Denne utses av rätten.

Dock är det så att om din sambo är förmyndare och samtidigt har del i ditt dödsbo (i egenskap av sambo) så kommer en god man att utses till ditt barn FB 11:2. Detta eftersom man anser att mamman och barnen kan ha motstridiga intressen i arvsskiftet.

Varken sambo eller dennes särkullbarn ärver dig. Däremot ska en bodelning ske innan arvsskifte, men eftersom bostaden ej är gemensam och vi utesluter dold samäganderätt bör inte denna dras i bodelningen. Det förefaller sig osannolikt att ditt barn skulle behöva sälja bostaden. Det är den goda mannen som kommer att råda över bostaden tills ditt barn blir myndigt.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”