FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga31/03/2017

Omyndigs skuld till en vän

Hej!

Sonen som då var 17 år, nu hunnit fylla 18. En tjejkompis som jobbar har "lånat ut pengar" nu och då till bensin, hamburgare, etc. Hon säger nu att han är skyldig henne över 9000 kr och skall skicka en faktura till hemmet. Redan förra året kontaktade jag henne med uppmaning att sluta "låna ut pengar". Hon har vad jag tror försökt köpa hans kärlek och han har tagit emot pengarna dumt nog. Sonen går i skolan, har ingen inkomst, något skuldebrev finns inte. Hur hanterar man en sådan här situationen juridiskt ? Någon lag som reglerar detta privatpersoner emellan finns inte. Tacksam för ett svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det här främst rör sig om att din son ingått låneavtal med en vän är det främst en avtalsrättslig fråga men då han är omyndig är det också en fråga om avtalens giltighet.

Sonens omyndighet

Huvudregeln är att alla avtal som medfört "skulder" han ingått innan han fyllde arton år är inte giltiga eftersom han var omyndig, 9 kap. 1 § Föräldrabalken (FB). Problemet ligger i att även om avtalet är ogiltigt är han skyldig att lämna tillbaka de pengar han lånat, dock ej ränta, om de använts till vardagliga kostnader som t.ex. mat, 9 kap. 7 § FB. Detta är givetvis under förutsättningen att ni som föräldrar aldrig gett ert samtycke varken uttryckligen eller genom att "tyst samtycka" genom att tillåta det och inte säga till honom, 9 kap. 6 § FB.

Lånen

Vad gäller de lån som ingåtts efter att han fyllde 18 år eller om ni skulle ha gett ert samtycke på något sätt till dessa lån så är de som utgångspunkt bindande. Muntliga avtal är giltiga och er son är då betalningsskyldig.

Den mer praktiska frågan är vad er sons vän kan bevisa. Hon måste kunna bevisa att avtal ingåtts varje gång som hon lånat ut pengar. Har hon då lånat ut små summor varje gång kan hon bli tvungen att bevisa att avtal ingåtts ett stort antal gångar vilket är otroligt svårt. Mer sannolikt är att det finns några sms eller liknande om att hon ska låna ut pengar och övriga "lån" kommer hon inte kunna bevisa har skett om det inte finns andra vittnen till dem. Det är hon som måste bevisa att:

1. Låneavtal ingåtts.

2. Vad som har lånats ut vid varje låneavtal.

Hon har angett att hon ska kräva 9000 kr men i realiteten kanske hon bara kan bevisa att lån ingåtts ett par gånger och till ett värde av 500 kr. Det blir alltså en praktisk fråga i denna del.

Skulle er son i sin tur påstå att det i själva verket var gåvor som hon gett honom för att hon var intresserad av honom är han inte betalningsskyldig om hon inte kan motbevisa detta och visa att det faktiskt rört sig om lån.

Avslutningsvis

Som du märker är det inte mycket lagstöd för själva låneavtalen utan det är mer allmänna rättsliga principer och praktiska inslag om vad parterna kan bevisa.

Hur ni löser situationen är upp till er och det finns inget rätt eller fel som jag kan bedöma med den information jag har tagit del av. En möjlighet är att se vad hon kan bevisa med hjälp av sms och vittnen och sedan betala den summan men vägra betala för övriga "lån".

Hoppas du har fått lite vägledning.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”