Omyndigs rättshandlingsförmåga

2015-02-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag frågar detta som student och mer en fråga som uppstod när jag diskuterade med mina vänner. Om jag hade varit 16 år och köpt en videofilm, kollat på den och sen velat lämna tillbaka den efter att jag sett den. Har jag då rätt att kräva pengarna tillbaka? Om detta då är pengarna som 16 åringen själv tjänat? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om den omyndigs rättshandlingsförmåga regleras huvudsakligen i 9 kapitlet föräldrabalken (FB).

Huvudregeln finns föreskrivet i 9 kap. 1 § FB. Av förevarande lagrum framgår det att personer under 18 år är omyndiga och får därmed varken råda över sin egen egendom eller åta sig förbindelser. Det finns vissa undantag som tillåter omyndiga att åta sig förbindelser, men dessa är inte relevanta i det här fallet.

Till huvudregeln tillkommer vissa undantagsregler. Av 9 kap. 3 § FB framgår det att en person som har fyllt 16 år får råda över vad vederbörande har förvärvat genom eget arbete. Om du i egenskap av sextonårig därmed köper en videofilm genom erhållen arbetsinkomst, så har du således ingått ett avtal med bindande verkan. Det innebär att du ej kan kräva tillbaka dina pengar med anledning av att du är omyndig.

Vänliga hälsningar,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82572)