Omyndighet vid ingående av avtal

2017-02-06 i Omyndiga
FRÅGA
Jag ska hyra ett rum i en lägenhet och är 17 år. Vad är det för lagar som gäller? Ska avtalet stå på mina föräldrar?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ingående av hyresavtal blir jordabalken tillämplig. Lagen finner du här. Enligt 12 kap. 1 § JB är ett hyresavtal ett avtal genom vilket hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Enligt 12 kap. 2 § JB kan ett hyresavtal upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det.

Eftersom att du är omyndig finns det vissa begränsningar till vilka rättshandlingar du kan företa. Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) får den som är under 18 år inte själv åta sig förbindelser i vidare mån än vad som följer av lag. FB finner du här. Enligt 9 kap. 6 § FB får den omyndige med samtycke från förmyndaren (vanligtvis föräldern) ingå sådana rättshandlingar som förmyndaren skulle kunna ingå för barnets räkning.

Sammanfattningsvis regleras bestämmelserna om hyresavtal i JB. Eftersom du är omyndig kan antingen dina föräldrar stå på hyresavtalet om hyresvärden godkänner det eller kan du med dina föräldrars samtycke stå på hyresavtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?