Omyndighet vid ingående av avtal

2017-02-06 i Omyndiga
FRÅGA
Jag ska hyra ett rum i en lägenhet och är 17 år. Vad är det för lagar som gäller? Ska avtalet stå på mina föräldrar?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ingående av hyresavtal blir jordabalken tillämplig. Lagen finner du här. Enligt 12 kap. 1 § JB är ett hyresavtal ett avtal genom vilket hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Enligt 12 kap. 2 § JB kan ett hyresavtal upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det.

Eftersom att du är omyndig finns det vissa begränsningar till vilka rättshandlingar du kan företa. Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) får den som är under 18 år inte själv åta sig förbindelser i vidare mån än vad som följer av lag. FB finner du här. Enligt 9 kap. 6 § FB får den omyndige med samtycke från förmyndaren (vanligtvis föräldern) ingå sådana rättshandlingar som förmyndaren skulle kunna ingå för barnets räkning.

Sammanfattningsvis regleras bestämmelserna om hyresavtal i JB. Eftersom du är omyndig kan antingen dina föräldrar stå på hyresavtalet om hyresvärden godkänner det eller kan du med dina föräldrars samtycke stå på hyresavtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Karolina Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (88435)