Omyndiges rätt att råda över gåva

2015-09-13 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag är 16 år har fått 10 000 kr i present av min föräldrar. De har sagt att det vore bra om pengarna gick till någonting nödvändigt, t.e.x. en ny dator. Jag skulle istället vilja köpa kläder för pengarna. Har jag rätt till det eller har min föräldrar möjlighet att lämna tillbaka kläderna, eftersom jag är under 18 år. Jag har hört att det är annorlunda a när man fått pengar som en present, att man får råda över dem själv då.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga. I föräldrabalken (här) framgår det att underåriga är omyndiga och enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § FB saknar rättshandlingsförmåga. En får som omyndig inte själv råda över sin egendom annat än vad som stadgas i lag eller villkor vid t.ex. en gåva. Vad som i paragrafen menas med ”villkor vid förvärv genom gåva” är att det ska vara uttryckt att du som omyndig får råda över gåvan själv. Ett annat undantag är om en sextonåring har eget hushåll, då har denne rätt att ingå avtal för handlingar som vanligen företas för hushållet, t.ex. kläder, 9 kap. 2a § 1 st. FB. Föreligger inget av de här undantagen är det förmyndarna, din/dina vårdnadshavare, som har rätt att förvalta egendomen, 10 kap. 2 § FB. Detta ska de göra med omsorgsfullhet och alltid handla på det sätt som är bäst för den omyndige, 12 kap. 3 § FB.

Som sammanfattning kan alltså sägas att om inget av undantagen ovan föreligger måste du ha förmyndares samtycke för att ingå avtal med bindande verkan, 9 kap. 6 § 1 st. FB.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll