Omyndigas rätt att ta arv

FRÅGA
Hej! Jag har två minderåriga barn och är ensamstående. Hur skulle barnens arv efter mig se ut om det hände mig något innan barnen blir myndiga? Jag har en bostadsrätt och ett fritidshus i Sverige samt flera hus, skog och mark utomlands som jag själv har ärvt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom dina barn här är dina enda legala arvingar, kommer de ärva hela arvet. För att ha rätt att ta emot ett arv, krävs att du är myndig (med undantag för egendom de själva kan råda över, där 16 år gäller). Är de minderåriga när du går bort, gäller följande;

Om barnens andra förälder har vårdnad om dem, även om du är boendeföräldern, är det hen som kommer förvalta deras angelägenheter, däribland arvet, till dess att de blir myndiga. Detta gör hen i sådana fall samråd med kommunens överförmyndare.

Är den andra föräldern inte vårdnadshavare, vilket mycket väl kan vara fallet, är det upp till socialnämnden att utse en ny vårdnadshavare och förvaltare. De som utses kommer då förvalta arvet till dess att barnen uppnår myndig ålder. Även här har överförmyndaren i kommunen en övervakande roll och ska värma om barnens intresse vid de förordnade vårdnadshavarnas förvaltning.

Det jag rekommenderar dig att göra är att skriva ett testamente, i vilket du själv kan förordna en arvsförvaltare som då ansvarar för arvets förvaltning tills dess att barnen kan ta emot det. Vanligen förordnas detta åt en nära släkting eller nära vän. Detta gör att den vårdnadshavare som förordnas barnen av socialnämnden inte kommer kunna komma åt arvet och likaså bortfaller här överförmyndarens ansvar, om du inte anger att du vill att det ska gälla.

Vill du ha hjälp att formulera testamentet kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85316)