FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga05/02/2018

Omyndigas arbetsinkomster och ingående av avtal utan erforderligt samtycke

När det gäller om omyndiga, så har dem inte rätt att ingå i ett avtal. Men om är över 16 och har tjänat egna pengar och går in i ett avtal tex köper något eller säljer något dem har tjänat själva, och deras föräldrar ger inte rätten att gå in i avtalet. Gäller avtalet eller inte?

En fråga till.

Omen omyndig går och köper något i butiken och säljaren vet om att den är omyndig, sedan ångrar säljaren och ber omyndigens föräldrar att ångra köpet, och föräldrarna godkänner köpet även om dem fick veta det precis, gäller köpet eller inte?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om omyndighet för underåriga finns i 9 kap. föräldrabalken (FB).

Fråga 1. Den som är under 18 år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Det finns dock ett undantag. Från 16 års ålder får den som är omyndig själv råda över sin egen arbetsinkomst (9 kap. 3 § FB). En 16- eller 17-åring kan på egen hand köpa varor eller tjänster för pengar som hon eller han tjänat själv, utan föräldrarnas samtycke. Svaret på din första fråga är alltså att ett sådant köp gäller. Föräldrar får däremot häva köpet eller omhänderta egendom om det kan anses erforderligt med hänsyn till den underårigas uppfostran eller välfärd (9 kap. 3 § 2 stycket FB).

Fråga 2. Om säljaren visste att avtalet slöts med en underårig får säljaren inte frånträda avtalet, om erforderligt godkännande gavs från föräldrarna i efterhand. Svaret på din andra fråga är att ett sådant köp gäller.

Förevarande situation regleras i 9 kap. 6 § 1 stycket 2 meningen FB. Bestämmelsen lyder som följande: Visste han (säljaren) att avtalet slöts med underårig, må han dock ej, med mindre han hade anledning antaga att den underårige ägde behörighet att sluta avtalet, frånträda detta under den tid som vid dess ingående må hava blivit bestämd för godkännande eller annars skäligen kunde beräknas åtgå därför.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo