Omyndig persons rättshandlande

2016-01-17 i Omyndiga
FRÅGA
Min väninnas dotter på 16 år har skrivit fodervärdsavtal på en häst. Utan förälders underskrift. Är detta något man kan häva. Dessutom har hästen fått veterinär kostnader som ägaren kräver att flickan skall betala. Det står i avtalet att flickan skall betala denna kostnad. Men då på flickan inte var myndig är inte avtalet ogiltigt?? Kan ägaren kräva betalning??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln om omyndiga personers rättshandlingsförmåga hittas i Föräldrabalken 9 kap. 1 § (här), vilken stadgar att den som är under 18 år inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Undantag från denna huvudregel utgörs då förmyndare lämnar sitt godkännande, antingen före eller efter.

Eftersom 16-åringen i detta fall inte har fått samtycke av förälder är avtalet ogiltigt. Därmed ska prestationerna gå åter enligt Föräldrabalken 9 kap. 7 §. Flickan är därför inte betalningsskyldig. Det spelar ingen roll om personen som flickan ingick avtalet med trodde att hon var myndig, avtalet är ändå ogiltigt.

Om den underårige har vilselett personen som hon ingick avtal med genom att lämna falska uppgifter om sin behörighet är hon dock skyldig att utge ersättning för den förlust som föranletts av avtalet, se 2 stycket i nyss sagda paragraf.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (126)
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?
2020-07-15 Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?

Alla besvarade frågor (85217)