FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga17/01/2016

Omyndig persons rättshandlande

Min väninnas dotter på 16 år har skrivit fodervärdsavtal på en häst. Utan förälders underskrift. Är detta något man kan häva. Dessutom har hästen fått veterinär kostnader som ägaren kräver att flickan skall betala. Det står i avtalet att flickan skall betala denna kostnad. Men då på flickan inte var myndig är inte avtalet ogiltigt?? Kan ägaren kräva betalning??

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln om omyndiga personers rättshandlingsförmåga hittas i Föräldrabalken 9 kap. 1 § (här), vilken stadgar att den som är under 18 år inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Undantag från denna huvudregel utgörs då förmyndare lämnar sitt godkännande, antingen före eller efter.

Eftersom 16-åringen i detta fall inte har fått samtycke av förälder är avtalet ogiltigt. Därmed ska prestationerna gå åter enligt Föräldrabalken 9 kap. 7 §. Flickan är därför inte betalningsskyldig. Det spelar ingen roll om personen som flickan ingick avtalet med trodde att hon var myndig, avtalet är ändå ogiltigt.

Om den underårige har vilselett personen som hon ingick avtal med genom att lämna falska uppgifter om sin behörighet är hon dock skyldig att utge ersättning för den förlust som föranletts av avtalet, se 2 stycket i nyss sagda paragraf.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo