FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga17/03/2019

Omyndig persons rätt att ingå avtal

hej

min fråga är att om man är under 18 år och vill köpa ett mobil med abonnemang och den har ingen som står för målsman så kan den person gå inom avtalet själv eller finns det nåt lag om detta händelse.

tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en underårig får teckna mobilabonnemang.

Underårig får som huvudregel inte ingå avtal med bindande verkan
Regler kring detta hittar vi i Föräldrabalken (FB). En person som är underårig, alltså under 18 år, får inte ingå avtal eller råda över sin egendom i någon större utsträckning (9 kap. 1 § FB). Detta ska dock ändras så att barnet i takt med att hen blir äldre får bestämma mer själv (6 kap. 11 § JB). Om underårig ingår avtal utan förmyndares medgivande är avtalet ogiltigt. Detta innebär att prestationerna ska återgå och avtalet hävas. Med andra ord skulle en underårig få lämna tillbaka mobilen och bryta abonnemanget. Om mobilen inte kan återlämnas får den underårige betala ersättning för den, där värdet av mobilen i ditt fall utgör en övre gräns för hur stor ersättningen kan bli (9 kap. 7 § första stycket FB). Om den underårige vilselett sin motpart, alltså mobiloperatören i ditt fall, kan ersättningen komma att bli större och omfatta andra förluster som orsakats av avtalet (9 kap. 7 § andra stycket FB).

Det finns två undantag vad gäller underårigs befogenhet att ingå avtal
För det första får en underårig som bor i eget hushåll ingå sådana avtal som krävs för den vardagliga hushållningen (9 kap. 2 a § första stycket FB). Det är svårt att säga om ett avtal om mobilabonnemang skulle kunna tänkas ingå i ett sådant avtal som krävs för den vardagliga hushållningen. Möjligen skulle det vara möjligt då man idag gör väldigt många hushållssysslor genom telefonen. Däremot är inte den underårige bunden av avtalet om motparten, säljaren i ditt fall, insåg eller borde ha insett att det avtalade inte utgjorde en nödvändighet för den vardagliga hushållningen (9 kap. 2 a § andra stycket FB). Vidare kan den underåriges behörighet att ingå avtal tas ifrån denne om behörigheten missbrukas (9 kap. 2 a § tredje stycket FB).

För det andra får den underårige efter 16 års ålder förvalta sina pengar som hen själv tjänat genom arbete (9 kap. 3 § första stycket FB). Detta skulle kunna innebära att den underårige får avtala om mobilabonnemang, förutsatt att det är möjligt sett till ekonomin. Däremot kan även denna rätt att förvalta sina egentjänade pengar inskränkas om det är nödvändigt sett till den underåriges uppfostran eller välfärd (9 kap. 3 § andra stycket FB). Här skulle man kunna resonera som att den underårige förvisso tjänat egna pengar, men att hen egentligen inte har råd att åta sig ett abonnemang som sträcker sig över flera år och därför inte har rätt att ingå ett sådant avtal sett till den underåriges välfärd.

Sammanfattningsvis
Underåriga får som huvudregel inte ingå avtal. Däremot kan det vara lämpligt. För det första, genom att den underårige bor själv och behöver ha rätt att åta sig mer för att kunna hantera vardagen. För det andra, genom att den underårige efter 16 års ålder har tjänat egna pengar som hen har rätt att förvalta inom ramen för vad som är rimligt utifrån den underåriges välfärd och uppfostran.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo