FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga16/12/2021

Omyndig ingår avtal - vad är konsekvenserna?

Hej!

Jag har lite problem med att tolka Föräldrabalken, 9 kap §7. Vad menas med "i vidare mån än vad han mottagit används till skäligt underhåll eller eljest finnes hava för honom medfört nytta". Exempelvis om en underårig tjej har tagit pengar från sin pappa, köpt en jacka och sedan tappat bort jackan, pappan får reda på detta och går till butiksägaren och vill få tillbaka sina pengar. Vad blir utfallet?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

9 kap. 7 § föräldrabalken (FB) reglerar konsekvenserna av ett ogiltigt avtal när en underårig företagit en rättshandling. Lagrummet bygger på en avvägning mellan intresset av att skydda den underåriga och att inte utsätta barnets medkontrahent för förluster. När ett sådant ogiltigt avtal skett är utgångspunkten att parterna, i ditt fall den underåriga tjejen och butiksägare, ska återbära vad som mottagits. Det finns således en återbäringsskyldighet för båda parterna. Om detta ej går, såsom i ditt exempel, kan två situationer aktualiseras för barnet.

Som utgångspunkt gäller att barnet ska ersätta motparten, varvid ersättningens storlek styrs av vad som har varit till nytta för barnet (9 kap. 7 § första stycket FB). Detta är en bedömningsfråga utifrån olika omständigheter i varje enskilt fall.

Om barnet har ljugit om sin ålder aktualiseras en annan situation (9 kap. 7 § andra stycket) FB). I denna situation ska motparten försättas i samma situation som om avtalet aldrig ingåtts, oavsett om prestationen varit till nytta för barnet eller ej. Detta brukar kallas för att ersättning utgår utifrån det negativa kontraktsintresset. I ditt fall är det butiksägarens inköpspris för jackan.

I pappans situation i ditt exempel kan han inte vinna någon framgång. Återbäringsskyldigheten gäller som sagt för båda parterna, det vill säga, jackan och pengarna ska återlämnas av respektive parter. Enligt mig finns det således i praktiken inget pappan kan vinna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam FymanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo