Omyndig fullmäktige

2016-12-05 i Omyndiga
FRÅGA
Hej!Hur kommer det sig att det är rättsligt möjligt att utse en fullmäktige som är 16 år? Har hört att omyndiga har begränsad rättshandlingsförmåga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En omyndig har inte egen rättshandlingsförmåga och kan därför inte med bindande verkan ingå rättshandlingar för egen del, se 9:1 FB. När det rör sig om fullmakter, är dock partskonstellationen annorlunda då fullmäktigen inte binder avtalet för egen del - hen är inte part i avtalet och står således utanför rättsförhållandet. Fullmäktigen ingår avtal för huvudmannens räkning i dennes namn (inte sitt eget). Så länge fullmäktigen håller sig inom ramarna för sitt uppdrag, binder fullmäktigen (den omyndige) huvudmannen och motparten.

Sammanfattningsvis är det rättsligt möjligt just på grund av att personen inte själv är part i avtalet, varför det inte spelar roll att hen är omyndig. Avtalet gäller mellan huvudmannen (fullmaktsgivaren) och motparten.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (86900)