Omyndig aktieägare

2018-10-27 i Bolag
FRÅGA
Får en 16 åring äga ett AB ???
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En 16-åring kan äga aktier i ett aktiebolag, men är fortfarande omyndig och har därför starkt begränsad möjlighet att själv vara med och påverka bolaget.

Den som är omyndig kan för det första inte vara med och bilda ett aktiebolag, vilket framgår av 2 kap 2 § aktiebolagslagen. Det går alltså inte att själv starta ett aktiebolag som 16-åring. Enligt 8 kap 11 § och 8 kap 31 § samma lag kan en omyndig inte heller vara vare sig styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag. Den som är omyndig kan inte heller själv utöva rösträtt på bolagsstämma, utan måste företrädas av sina förmyndare. Även om en omyndig skulle äga samtliga aktier i ett bolag skulle hen alltså i princip sakna möjlighet att styra bolaget.

Sammanfattningsvis kan en 16-åring vara aktieägare, men för att kunna vara med och leda ett aktiebolag eller på egen hand utöva rösträtt på bolagsstämma krävs att man har fyllt 18 år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (538)
2019-04-24 Avskedande av styrelse i ett aktiebolag
2019-04-24 Beslutsfattande inom aktiebolag
2019-04-21 Preskribering av rätt till utdelning?
2019-04-20 Går det att tvinga ut en delägare med 1/3 av aktierna genom att ändra bolagsordningen?

Alla besvarade frågor (68195)