FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt18/02/2018

Omvårdnad, vårdnad och vårdnadshavare enligt föräldrabalken

barns grundläggande rättigheter enligt Föräldrabalken (FB) 6 kap §1. (Lagen.nu)

Vad säger reglerna?

Vad innebär rätten till omvårdnad?

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn och vem ska ha vårdnaden om barnet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Omvårdnad
Föräldrabalken (FB) 6 kap. 1 § stadgar att barn har rätt till bl.a. omvårdnad. Det finns ingen exakt definition vad omvårdnad innebär men det handlar om barnets personliga förhållanden och att man som barn har rätt att få sina essentiella behov tillgodosedda. Exempelvis att barnet har rätt till en god uppfostran, ha rätt att få vara sig själv, få utbildning och försörjning o.s.v. vilket även stadgas i FB 6 kap. 2 §.

Vårdnad
De som har vårdnad av barnet kallas vårdnadshavare. Är föräldrarna till barnet gifta så blir båda vårdnadshavare direkt vid födseln. Är föräldrarna inte gifta så är endast modern barnets vårdnadshavare enligt FB 6 kap. 3 §. Är föräldrarna inte gifta så går det exempelvis anmäla till skatteverket eller socialnämnden att båda föräldrarna ska vara vårdnadshavare (om barnet är folkbokförd i Sverige). Annars går det även ansöka till tingsrätten enligt FB 6 kap. 4 §.

Den eller de som har vårdnaden av barnet ska se till att omvårdnaden av barnet uppfylls. Exempelvis att barnet får utbildning, försörjning, uppfostran och i övrigt se till att barnets bästa uppfylls.Man ska också besluta om barnets angelägenheter enligt FB 6 kap. 11 §. Vårdnadshavaren har även ett juridiskt ansvar för barnet vilket innebär att man har ansvaret för tillsyn av barnet vilket innebär att man ska se till att barnet inte skadar sig själv, andra människor eller begår andra brott enligt FB 6 kap. 2 §. Brister man i tillsynen kan man som förälder bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 § om man uppsåtligen eller av oaktsamhet brister i sin tillsyn av barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga.
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000