Omvårdnad av barn

2016-06-22 i Barnrätt
FRÅGA
Vid vilken ålder kan ett barn vara hemma ensam lver natten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Det finns ingen regel som avgör när man får lämna sitt barn hemma över natten. Detär en bedömning som du som vårdnadshavare får göra.

Reglerna i föräldrabalken (FB) specifikt i 6 kap. reglerar vård ochumgänge med barn. I 6:1 FB stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet ochen god fostran.
Det blir som sagt en lämplighetsbedömning för dig, att avgöra om du tror attditt barn är mogen nog och klarar av att vara hemma själv.

Lycka till och återkom om du har ytterligare frågor så ska vi hjälpa digvidare.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1613)
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?
2020-12-31 Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

Alla besvarade frågor (88101)